ไฟล์

ไฟล์
ระบบจัดการไฟล์ทั้งหมดที่มีการอัพขึ้นตัวระบบไว้ รวมทุกเว็บไซต์ที่มีการเปิดใช้งานไว้ และแจ้งขนาดไฟล์ทั้งหมดให้ทราบ

1. ปุ่มเพิ่มไฟล์: ใช้สำหรับเพิ่มไฟล์ใหม่เข้าระบบ
​​​​​​​2. ดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการไฟล์ที่มีการเพิ่มไว้


1. ปุ่มเพิ่มไฟล์
ใช้สำหรับเพิ่มไฟล์ใหม่เข้าระบบ
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มไฟล์ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด​​​​​​​  1)​​ ​​​​​File: ช่องใส่ไฟล์ โดยการลากไฟล์จากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ Choose file หรือกดคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
  2) Folder: เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการนำไฟล์ไปใส่ไว้
  3) Title: ตั้งชื่อไฟล์ แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อไฟล์หน้าภาษาไทย
  4) Status: เลือก Active เพื่อให้ไฟล์แสดง หรือเลือก Disable เพื่อทำการซ่อนไฟล์
​​​​​​​  5) Description: ช่องกรอกรายละเอียดไฟล์ แบ่งตามภาษา เช่น Description (th) เป็นที่กรอกรายละเอียดไฟล์หน้าภาษาไทย


2. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการไฟล์ที่มีการเพิ่มไว้
​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขไฟล์ที่ทำการเพิ่มไว้
- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อลบไฟล์ที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง