วิธีการสร้างตารางขนาดสินค้า และวิธีการใช้งาน

วิธีการสร้างตารางขนาดสินค้า และวิธีการใช้งาน

การสร้างตารางขนาดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าขนาดสินค้าไหนที่เหมาะสำหรับลูกค้า

(ตัวอย่าง ตารางขนาดสินค้าที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "สินค้าและบริการ"

2. ดูหัวข้อ "สินค้า" และกดเมนู "ตารางขนาดสินค้า"  จะแสดงหน้า "ตารางขนาดสินค้า" โดยแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน

     2.1 ส่วนที่ 1 : เพิ่มตารางสินค้า

          หลังกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มตารางสินค้า" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

          1) Title : กรอกชื่อตารางขนาดสินค้า

          2) Slug : กรอก slug ของตารางขนาดสินค้า

          3) Status : ปรับเป็น Show เพื่อให้แสดง หรือปรับเป็น Draft เพื่อซ่อน

          4) Intro : ช่องกรอก intro ของตารางขนาดสินค้า (ไม่จำเป็นต้องกรอก)

          5) Description : ช่องกรอกรายละเอียดของตารางขนาดสินค้า

          เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง

 

     2.2 ส่วนที่ 2 : ปุ่มดำเนินการ

          ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ ตารางขนาดสินค้าที่ทำการเพิ่มไว้

 

วิธีการนำตารางขนาดสินค้าที่เพิ่มไว้ไปผูกกับสินค้า

1. กดคลิกที่เมนู "สินค้าและบริการ"2. ดูหัวข้อ "สินค้า" และกดเมนู "รายการสินค้า"  จะแสดงหน้า "รายการสินค้า" แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการผูกกับตารางสินค้า กดปุ่มดำเนินการ แล้วเลือกแก้ไข

3. หน้าต่างสินค้าที่เลือก ให้กดที่แถบ "ข้อมูลเพิ่มเติม" แล้วเลื่อนไปตรงหัวข้อ "ขนาดสินค้า"

4. กดคลิกที่ช่องด้านล่างหัวข้อ "ขนาดสินค้า" จะแสดงรายการตารางขนาดสินค้าทั้งหมดที่เพิ่มไว้ขึ้นมา ให้กดเลือกตารางขนาดสินค้าที่ต้องการ เสร็จแล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลง


*นอกจากนี้ยังสามารถนำ uri : /sizeguide ไปเพิ่มที่ตัวช่วยนำทางเพื่อเป็นเมนูได้ ตามรูปด้านล่าง
**​​​​​​​​​​​​​​การใช้งานตัวช่วยนำทาง : ​​​​​​​https://salesone.co/th/c/kb/navigation​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​