การใช้งานระบบเครดิต และสั่งซื้อเครดิต


การใช้งานระบบเครดิต (สำหรับ Dealer)

ระบบเครดิต เป็นระบบใช้แทนค่าเงินในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
 

วิธีการใช้งาน

1. กดคลิกที่เมนู "การเงิน"


หัวข้อ "การขาย"

    1. เครดิต : หน้าแสดงรายการเคลื่อนไหวและการเพิ่ม/ลด เครดิตลูกค้าแต่ละท่าน และสามารถเพิ่ม/ลด แต้มของสมาชิกได้


        1) ส่วนที่ 1 : เพิ่ม/ลด แต้ม

            หลังกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มแต้ม" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

            1.1) Order ID : ระบุหมายเลขคำสั่งซื้ออ้างอิง
            1.2) Types : เลือกประเภท
                    - Add ( + ) : เลือกเพื่อเพิ่มเครดิต
                    - Diss ( - ) : เลือกเพื่อลดเครดิต
            1.3) Value : ระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่ม/ ลด เครดิต
            1.4) User : เลือกสมาชิกที่ต้องการเพิ่ม/ ลด เครดิต
            1.5) Note : ใช้สำหรับระบุเหตุผลการเพิ่ม/ ลด เครดิต


        2) ส่วนที่ 2 : ปุ่มดำเนินการ

            ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ รายการเครดิตที่ทำการเพิ่มไว้
            *การแก้ไขเพิ่มหรือลด และลบรายการ ไม่มีผลต่อแต้มปัจจุบัน เป็นการล้างข้อมูลออกเท่านั้น

    2. เครดิตคงเหลือ : หน้าแสดงข้อมูลเครดิตคงเหลือของสมาชิกแต่ละท่าน


หัวข้อ "ซื้อ"

    1. เบิกคอมมิสชั่น : หน้าแสดงการทำรายการเบิกค่าคอมมิสชั่นของลูกค้าแต่ละท่าน


       1.1) ส่วนที่ 1 : เพิ่มคอมมิชชั่น

            หลังกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มคอมมิชชั่น" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

            1.1) Order ID : ระบุหมายเลขคำสั่งซื้ออ้างอิง
            1.2) Types : เลือกประเภท Order / Receipt
            1.3) Paid Total : ระบุจำนวนค่าคอมมิสชั่น
            1.4) Paid To Type : เลือกประเภท Customer / Staff
            1.5) Paid to : เลือกสมาชิกที่ต้องการจ่าย
            1.6) Paid Date : เลือกวันที่จ่าย
            1.7) Note : ใช้สำหรับระบุรายละเอียดการเบิกคอมมิชชั่น


        2) ส่วนที่ 2 : ปุ่มดำเนินการ

            ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ รายการเบิกคอมมิชชั่นที่ทำการเพิ่มไว้
            *การแก้ไขเพิ่มหรือลด และลบรายการ ไม่มีผลต่อแต้มปัจจุบัน เป็นการล้างข้อมูลออกเท่านั้น


----------------------------------------------------------


วิธีการสั่งซื้อเครดิตของลูกค้า

1. กดคลิกที่ชื่อสมาชิกเพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิก


2. คลิกที่เมนู "เครดิต" จะแสดงรายการใช้งานเครดิต


3. กดปุ่ม "ซื้อเครดิต" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา


       1) เครดิต : ช่องกรอกจำนวนเครดิตที่ต้องการซื้อ เช่น 1000
       2) ช่องทางการชำระเงิน : เลือกช่องทางการชำระเงิน

       เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม "ชำระเงิน" จะแสดงหน้าต่าง "ซื้อเครดิต" ขึ้นมา

       หลังจากนั้นให้กดที่ "ตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ที่นี่" จะแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อ


       *กรณีที่เลือกช่องทางการชำระเงิน "โอนเงิน/ Transfer" ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว