วิธีการเปลี่ยน Title เว็บไซต์


วิธีการเปลี่ยน Title เว็บไซต์
(ตัวอย่าง Title ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "ปรับแต่ง" -> เลือกแถบ "SEO & ROBOT"

2. เปลี่ยนชื่อในช่องกรอก แล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลง เสร็จแล้วกดอัปเดตแคช

​​​​​​​