วิธีการนำเข้าและส่งออกข้อมูลสินค้า Flash Saleวิธีการนำเข้าและส่งออกข้อมูลสินค้า Flash Sale
​​​​​การนำเข้าและส่งออกข้อมูลสินค้า Flash Sale เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าเป็นจำนวนมากในทีเดียว

(ตัวอย่าง การจัดการข้อมูล Flash Sale ตามรูปด้านบน)

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "สินค้าและบริการ"2. ไปที่หัวข้อ "สินค้า" -> "แฟลชเซล" แล้วกดที่ปุ่ม "สินค้า" ด้านหลัง Flash Sale ที่ต้องการนำเข้าหรือส่งออกข้อมูล


3. หลังจากกดปุ่ม "สินค้า" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เลือก "นำเข้าข้อมูล" หรือ "ส่งออกข้อมูล" ได้ตามต้องการ (รองรับประเภทไฟล์เฉพาะ CSV กับ XML เท่านั้น)
​​​​​​​