วิธีการนำวิดีโอ Youtube มาใส่ในเว็บไซต์


วิธีการนำวิดีโอ Youtube มาใส่ในเว็บไซต์

ระบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์สามารถนำวิดีโอ Youtube มาใส่ในเนื้อหาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้มากขึ้นได้ เช่น ในเนื้อหาสินค้า, ข่าวสาร, แกลเลอรี่ เป็นต้น

(ตัวอย่าง การแสดงวิดีโอ Youtube บนหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่วิดีโอ Youtube ที่ต้องการ แล้วกดที่ "แชร์"


2. หลังจากกด "แชร์" จะแสดงหน้าต่าง "แชร์" ขึ้นมา ให้เลือก "ฝัง"


3. เสร็จแล้วทำการเปลี่ยนค่าความกว้าง กับความสูง โดยพื้นฐานของวิดีโอความกว้างจะอยู่ที่ 560 และความสูงของวิดีโอจะอยู่ที่ 315 เสร็จแล้วกดปุ่ม "คัดลอก"


4. เสร็จแล้วให้ไปที่ส่วนที่ต้องการนำวิดีโอ Youtube ไปใส่ เช่น ข่าวสาร เลือกแถบรายละเอียดข่าว แล้วกดที่ปุ่ม "Source"

5. เลือกตำแหน่งที่ต้องการวาง iframe youtube ที่ทำการคัดลอกมา แล้วกดวาง (กดคลิกขวาแล้วกดวาง/ paste) เสร็จแล้วกดที่ปุ่ม "Source"


6. ให้ทำการจัดวาง iframe วิดีโอ Youtube เช่น จัดกึ่งกลาง เปลี่ยนตำแหน่ง เมื่อพอใจแล้วให้กด "บันทึกเปลี่ยนแปลง"