อัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​อัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
การจัดการอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 

1. การเพิ่มอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่าย: การเพิ่มอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่ายนอกเหนือจากที่มีการเพิ่มไว้ให้
2. ปุ่มดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่ายที่มีการเพิ่มไว้


1. การเพิ่มอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
การเพิ่มอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่ายนอกเหนือจากที่มีการเพิ่มไว้ให้
วิธีใช้งาน: กดปุ่มเพิ่มระงับ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด​​​​​​​  1) Tax Name: ช่องกรอกชื่อภาษี
​​​​​​​  2) Tax Value: ช่องกรอกค่าภาษี ระบุตัวเลขภาษีที่ต้องการ ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " % " หรือ " , "


2. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่ายที่มีการเพิ่มไว้
  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่ายที่ทำการเพิ่มไว้
  - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อลบอัตราภาษีหัก ณ.ที่จ่ายที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง