อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระบบการจัดการอัตตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ปุ่มเพิ่มภาษี: ​​​​​​​การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจากที่มีการเพิ่มไว้ให้
2. ปุ่มดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีการเพิ่มไว้


1. ปุ่มเพิ่มภาษี
การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจากที่มีการเพิ่มไว้ให้
วิธีใช้งาน:  กดปุ่มเพิ่มภาษี จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา​​​​​ให้กรอกรายละเอียด

​​​​​​​

​​​​​​​  1) Tax Name: ช่องกรอกชื่อภาษี
​​​​​​​  2) Tax Value: ช่องกรอกค่าภาษี ระบุตัวเลขภาษีที่ต้องการ ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " % " หรือ " , "


2. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีการเพิ่มไว้
  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทำการเพิ่มไว้
  - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อลบอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง