การจัดการข้อมูลบริษัท

การจัดการข้อมูลบริษัท

การจัดการข้อมูลบริษัท เพื่อนำไปแสดงที่เว็บไซต์ในหน้าต่าง ๆ

 

มีวิธีการดังนี้ 

1. กดคลิกที่เมนู "ผู้ใช้งาน"

 

2. กดคลิกที่เมนู "สาขาและบริษัท"

 

3. หลังกดคลิกเมนู "สาขาและบริษัท"  จะแสดงหน้า "สาขาและบริษัท" โดยแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน

   3.1 ส่วนที่ 1 : เพิ่มบริษัท

         หลังกกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มบริษัท" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา หน้าต่าง "เพิ่มบริษัท"

          1) Title : ช่องกรอกชื่อบริษัท (กรอกข้อมูลให้ตรงกับภาษาที่เลือก กรณีมีภาษาเดียวไม่ต้องกดสกลับภาษา)

          2) Barnch Id : ช่องกรอกรหัสสาขา (ไม่จำเป็นต้องกรอก หากไม่มีสาขา)

          3) Address : ช่องกรอกที่อยู่ (กรอกข้อมูลให้ตรงกับภาษาที่เลือก กรณีมีภาษาเดียวไม่ต้องกดสกลับภาษา, ช่องนี้จะถูกนำไปแสดงที่หน้าติดต่อเรา)

 

          4) Logo : ช่องเลือกรูปโลโก้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับเอกสารต่าง ๆ 

          5) Tax ID : ช่องกรอกหมายเลขผู้เสียภาษี (สำหรับเว็บ E-commerce)

          6) Latitude : ช่องกรอก Latitude (เพื่อนำไปประมวลผลกับ Longitude แสดงเป็นแผนที่ที่หน้าติดต่อเรา)

          7) Longitude : ช่องกรอก Longitude (เพื่อนำไปประมวลผลกับ Latitude แสดงเป็นแผนที่ที่หน้าติดต่อเรา)

         *วิธีการหา Latitude กับ Longitude ดูด้านล่าง

          8) Phone : ช่องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ (ช่องนี้จะถูกนำไปแสดงที่หน้าติดต่อเรา)

          9) Email : ช่องกรอกอีเมล์ (ช่องนี้จะถูกนำไปแสดงที่หน้าติดต่อเรา)

          10) Default : ช่องระบุให้ข้อมูลบริษัทนี้เป็นตัวตั้งค่าเริ่มต้นหรือไม่ ถ้าใช่เลือก Yes/ ไม่ใช่เลือก No (ใช้ในกรณีที่มีข้อมูลบริษัทมากกว่า 1 หากมีตัวเดียวเลือกเป็น No)

          11) Label : ช่องกรอกชื่อฉลาก ใช้สำหรับเป็นตัวแยกข้อมูลบริษัท

          12) Label Color : ช่องเลือกสีพื้นหลังฉลาก

          13) Overview :  ช่องกรอกประวัติบริษัท  (กรอกข้อมูลให้ตรงกับภาษาที่เลือก กรณีมีภาษาเดียวไม่ต้องกดสกลับภาษา, ช่องนี้จะถูกนำไปแสดงที่หน้าเกี่ยวกับเรา)

   3.2 ส่วนที่ 2 : ดำเนินการ

         ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ บริษัทที่ทำการเพิ่มไว้แล้ว

 

*วิธีการหา Latitude กับ Longitude

1. เข้า url : https://www.google.com/maps และทำการกรอกที่อยู่ในช่อง "ค้นหาใน Google Maps"

 

2. เมื่อทำการกรอกชื่อสถานที่ หรือที่อยู่แล้ว จะแสดงรายการขึ้นมาดังรูป โดยในรูปจะมีปักหมุดสีแดงให้เห็นตำแหน่งที่เรากรอก

 

3. ให้กดคลิกขวาที่ปักหมุดสีแดง จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา จะเห็นตัวเลข 2 ชุด ในรูปตัวอย่างคือ 13.74645 กับ 100.53465 

4. ตัวเลขทั้ง 2 ชุด คือ ตัวเลขชุดแรก = ค่า Latitude ในข้อ 6), ตัวเลขชุดที่ 2 = ค่า Longitude ในข้อ 7)