โปรโมชั่น (ส่วนลด), คูปอง และการตั้งค่าโปรโมชั่น

วิธีตั้งค่าโปรโมชั่น (ส่วนลด) :-

สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:  วิธีตั้งค่าโปรโมชั่น


​​​​​​​การเลือกรูปแบบการตั้งค่าโปรโมชั่นมี 2 รูปแบบ ดังนี้:-
1. เลือก General:ใช้งานโปรโมชั่นพื้นฐานของตะกร้าสินค้า
2. เลือก Coupon: ใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด

.............................................

กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มโปรโมชั่น เพื่อสร้างโปรโมชั่น จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 4 แถบ

1.ตั้งค่ารูปแบบ เลือก General ใช้งานโปรโมชั่นพื้นฐาน :-

1.1 แถบ "บทนำ": แถบกรอกรายละเอียดของโปรโมชั่น

          1) ชื่อ : ตั้งชื่อโปรโมชั่น
          2) คำอธิบายสั้นๆ: ช่องกรอกรายละเอียดโปรโมชั่นแบบย่อ
          3) ประเภทส่วนลด: เลือก General:เพื่อใช้งานโปรโมชั่นพื้นฐาน


          4) ลำดับความสำคัญ: เรียงความสำคัญของโปรโมชั่นที่มีเงื่อนโปรโมชั่นซ้อนทับกัน ใช้ร่วมกับข้อ 5) หยุดกฏอื่นๆ
             
             
เช่น โปรโมชั่น 1 ซื้อสินค้าแบรนด์ A ครบ 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 30% แต่ โปรโมชั่น 2 ซื้อสินค้าแบรนด์ A 1 ลด 10%
             
              หากไม่ต้องการให้โปรโมชั่นซ้อนทับกัน ต้องใส่เลขลำดับความสำคัญ "1" ที่ โปรโมชั่น 1 และใส่เลขลำดับความสำคัญ "2" ที่ โปรโมชั่น 2
              และปรับข้อ 5) หยุดกฏอื่นๆ เป็น "Yes" ที่โปรโมชั่น 1 ด้วย
        
              *การใส่เลขลำดับความสำคัญ "1" ที่ โปรโมชั่น 1 เพราะเป็นโปรโมชั่นที่มูลค่ามากกว่า
              (ใส่ตัวเลขในการกำหนดความสำคัญ เช่น 1, 2, 3 เป็นต้น)

          5) หยุดกฏอื่นๆ: เลือกเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่นเมื่อทับซ้อนโปรโมชั่นอื่นๆ
               เช่น สินค้าในโปรโมชั่น A มีอยู่ในโปรโมชัน B
               - เลือก Yes:หยุดใช้งานโปรโมชั่นนี้ถ้าทับซ้อนกับโปรโมชั่นอื่น
               - เลือก NO: ให้โปรโมชั่นใช้งานทับซ้อนกับโปรโมชั่นอื่นได้

          6) สถานะ: เลือกสถานะในการใช้โปรโมชั่น
                - Active:เปิดการใช้งานโปรโมชั่น
                - Hidden:ซ่อนใช้งานโปรโมชั่น
                - Disable:ปิดการใช้งานโปรโมชัน

 

          7) ระยะเวลาที่ใช้ได้: เลือก ปิด/เปิด การใช้งานโปรโมชั่นแบบจำกัดระยะเวลา
               7.1) เลือก NO: ไม่จำกัดระยะเวลาของการใช้โปรโมชั้่นที่ตั้งไว้
               7.2) เลือก Yes: เปิดช่วงเวลาการใช้งานโปรโมชั่นที่ตั้งไว้
                      - Avaliable From: ระบุวันเริ่มการใช้งานโปรโมชั่น
                      - Avaliable Till: ระบุวันสิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น

 

1.2 แถบ "เงื่อนไข" กำหนดเงื่อนไขในการตั้งค่าโปรโมชั่น มีทั้งหมด 5 เงื่อนไขให้เลือก :

Price: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่น ตามราคา :-
         - ประเภทราคา: เลือกสัญลักษณ์ เช่น มากกว่า ใช้ "<" หรือ เท่ากับ "==" เป็นต้น 
         - มูลค่า : กรอกราคาที่ทำโปรโมชั่น (ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น)

 

Product: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่น ตามสินค้า :-
- กดปุ่ม"เพิ่มรายการ" เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการร่วมโปรโมชั่น และกรอกจำนวนสต็อกสินค้า กับราคาสินค้า

Once Per Customer: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับ 1 User/ ใช้งานได้ 1 ครั้ง
- เลือก Yes ใช้เงื่อนไขนี้
- เลือก NO ไม่ใช้เงื่อนไขนี้

 

Product Sale: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นกับสินค้าที่มีส่วนลดราคาขายอยู่แล้ว
- เลือก Yes ใช้เงื่อนไขนี้
- เลือก NO ไม่ใช้เงื่อนไขนี้

 

Group: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นตามกลุ่ม (จะต้องมีการตั้งค่า การแบ่งกลุ่มสมาชิกที่ระบบผู้ใช้งานก่อนการใช้เงื่อนไขนี้)

​​​​​​​

Category: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นกับหมวดหมู่สินค้า เลือกหมวดหมู่ได้ที่ปุ่ม "เพิ่มรายการ" สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หมวด
    *กรณีที่เลือกหมวดหมู่มากกว่า 1 หมวด ต้องเลือกเงื่อนไขโปรโมชั่นทำงานเพียงรายการเดียว หรือทุกรายการด้วย

​​​​​​​

Brand: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นกับแบรนด์สินค้า เลือกแบรนด์ได้ที่ปุ่ม "เพิ่มรายการ" สามารถเลือกได้มากกว่า 1 แบรนด์
    *กรณีที่เลือกแบรนด์มากกว่า 1 แบรนด์ ต้องเลือกเงื่อนไขโปรโมชั่นทำงานเพียงรายการเดียว หรือทุกรายการด้วย

​​​​​​​

Tag: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นกับ Tag สินค้า เลือก Tag ได้ที่ปุ่ม "เพิ่มรายการ" สามารถเลือกได้มากกว่า 1 Tag
    *กรณีที่เลือก Tag มากกว่า 1 Tag ต้องเลือกเงื่อนไขโปรโมชั่นทำงานเพียงรายการเดียว หรือทุกรายการด้วย

​​​​​​​​​​​​​​

Total products in cart: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นกับจำนวนสินค้าใน 1 รอบบิลการสั่งซื้อ
เช่น ระบุในช่อง Total เป็น 4 ใน 1 รอบบิลการสั่งซื้อ ต้องซื้อสินค้าอย่างน้อย 4 ชิ้น โปรโมชั่นนี้ถึงจะทำงาน
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​1.3 แถบ "ไม่รวม" : เลือกรายการสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นตามการตั้่งค่าแถบ "เงื่อนไข"
เช่น ตั้งเงื่อนไขตามราคา ซื้อสินค้ามากกว่า 500 บาทจะได้รับส่วนลด 50 บาท ยกเว้นสินค้า A ที่เพิ่มจากแถบ"ไม่รวม" จะไม่ได้ลด 50 บาท
​​​​​​​

 

1.4 แถบ "โบนัส" : เลือกรูปแบบการให้ส่วนลดกับการใช้โปรโมชั่น มีทั้งหมด 3 รูปแบบ

 

Free Shipping : ให้ส่วนลดรูปแบบ ฟรีค่าขนส่ง
- เลือกขนส่งในการจัดส่งฟรี ( จะต้องมีการตั้งค่า ที่ระบบการขนส่ง ก่อนการใช้เงื่อนไขนี้)

​​​​​​​

 

Order Discount : ให้ส่วนลดรูปแบบลดราคา สามารถเลือกได้ตามประเภทราคา และใส่จำนวน % หรือจำนวนเงิน ตามที่ต้องการ
- By Percentage: ให้ส่วนลดเป็น %
- By Fixed : ให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​Free Product : ให้ส่วนลดโดยการฟรีสินค้า
- กด "เพิ่มรายการ" เพื่อเลือกสินค้าในการฟรี พร้อมใส่ จำนวนสต็อกสินค้าและราคาสินค้า 

 

 

2.ตั้งค่ารูปแบบ เลือก Coupon ใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด :-​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​1) แถบ "บทนำ" ตำแหน่งประเภทส่วนลด: เลือก Coupon :เ พื่อใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด
​​​​​​​2) จะมีการแสดงแถบ "โค้ดส่วนลด" เพิ่มเติมเพื่อให้ทำการตั้งค่าโค้ดส่วนลด

ต้องการเพิ่มโค้ดส่วนลด ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มโค้ดส่วนลด" 

การตั้งค่า "โค้ดส่วนลด"  จัดทำได้  2 รุปแบบดังนี้:-

​​​​​​​1. การตั้งชื่อโค้ดส่วนลดเอง หรือ  "Manual" 
​​​​​​​    - ประเภทส่วนลด : ทำการเลือก "manual"
    - โค้ด : ตั้งรหัสโค้ดส่วนลด
    - จำนวนการใช้ต่อครั้่ง: ตั้งสิทธิ์ในการใช้งานต่อครั้งของโค้ดส่วนลดนี้

 

 

2. การตั้งชื่อโค้ดส่วนลดให้ทางระบบสุ่มตัวเลขโค้ดส่วนลด และจำนวนโค้ดส่วนลด แบบ  "Auto" 
​​​​​​​    - ประเภทส่วนลด : ทำการเลือก "auto"
    - ตัวอักษรนำหน้า : ใส่ตัวอักษรเพื่อให้นำหน้าตัวเลขโค้ดส่วนลดที่ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ
    - จำนวนการใช้ต่อครั้่ง: ตั้งสิทธิ์ในการใช้งานต่อครั้งของโค้ดส่วนลดนี้
    - จำนวนหลักของโค้ด:เลือกจำนวนหลักที่ตามหลัง ตัวอักษรนำหน้า (ในระบบจะมี 4 หลัก)
       เช่น ตัวอักษรนำหน้า A เมื่อเซตจำนวนหลักของโค้ด 4 หลักของตัวเลข โค้ดที่จะได้รับอาจเป็น A8123 
    - จำนวนโค้ดที่สร้าง : ส่วนนี้จะต่อเนื่องกับ "จำนวนหลักของโค้ด" หากเลือก 3 โค้ด จากตัวอย่างเดิมจะได้
​​​​​​​      โค้ดสุ่มตัวเลขตามหลังตัวอักษร 3 โค้ดทันที โค้ดที่รับจะเพิ่มเติมเป็น A8123,A8256,A8569 

 

*สามารถตั้งการใช้โปรโมชั่น ได้ดังนี้ สำหรับ Basic ได้ 3 แบบ Promotoin Advance ได้ 31 แบบ

1. สั่งซื้อครบ .... บาท ส่งฟรี และระบุวิธีการจัดส่งได้ (Basic)
    เช่น สั่งซื้อ 2000 บาท ส่ง EMS ฟรี

2. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % (Basic)
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10%

3. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวนเงิน (Basic)
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 100 บาท

4. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % ยกเว้น สินค้าบางรายการ 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10% ยกเว้น สินค้า A, สินค้า B, สินค้า C

5 สั่งซื้อครบ .... บาท ฟรีสินค้า 
   เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ฟรี สินค้า A

6. ใช้คูปองเป็นส่วนลด  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวนเงิน 
     เช่น คูปอง ส่วนลด 100 บาท ใช้ได้คนละครั้ง ระยะเวลา 1 เดือน

7. ใช้คูปองเป็นส่วนลด  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน% และระบุ Group 
     เช่น คูปอง ส่วนลด 10% สำหรับ Group vip

8. ใช้คูปองเป็นส่วนลด  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน % และระบุ รายการสินค้า 
     เช่น คูปอง ส่วนลด 10% สำหรับ รายสินค้าดังนี้ สินค้า A, สินค้า B, สินค้า C

9. สั่งซื้อครบ .... บาท ส่งฟรี และใช้คูปองเป็นส่วนลดเพิ่มได้  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน % ได้
     เช่น สั่งซื้อ ครบ 3000 ส่งฟรี แล้วถ้าใช้คูปองลดเพิ่ม 5 %

10. สั่งซื้อครบ .... บาท ลดเป็นจำนวน % และใช้คูปองเป็นส่วนลดเพิ่มได้  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน %  ได้ เช่น สั่งซื้อ ครบ 3000 ลด 10%. แล้วถ้าใช้คูปองลดเพิ่ม 5 %

11. สั่งซื้อสินค้าที่มี Tag .... ลดเป็น จำนวน %

12. สั่งซื้อสินค้า A พร้อมสินค้า B ได้รับส่วนลดเป็น จำนวน %
     เช่น สั่งซื้อ แก้วคละลาย พร้อมกาสะดวกชง ลด 50%

13. สั่งซื้อสินค้ากลุ่มใน A ลดเป็น จำนวน %
     เช่น สั่งซื้อ สินค้าป้านชา 8 หรือ 9 ลด 30%

14. สั่งซื้อสินค้า A 1 ชิ้น แถมสินค้าตัวเดียวกันอีก 1 ชิ้น (เฉพาะสินค้าที่ระบุ)
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ชากุหลาบ ขนาด 500 กรัม เกรด A 1 ชิ้น แถม ชากุหลาบ ขนาด 500 กรัม เกรด A 1 ชิ้น

15. สั่งซื้อสินค้า A 1 ชิ้น แถมสินค้า B 1 ชิ้น จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 User 
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ กาสะดวกชงเพียวไอเล็ก แถม ชา4ฤดู 40g/ Tin ขนาด 100 กรัม จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 User 

16. สั่งซื้อสินค้า A 2 ชิ้น แถมสินค้า A อีก 1 ชิ้น
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ชาดำขิง 2 ชิ้น แถมชาดำขิง อีก 1 ชิ้น

17. สั่งซื้อสินค้า A 2 ชื้น แถมสินค้า B 1 ชิ้น
     เช่น สั่งซื้อ ชาอู่หลงมะลิ 2 ชิ้น แถม ชาใบม่อนซอง 1 ชิ้น

18. สั่งซื้อสินค้า A 2 ชิ้นขึ้นไป ลดเป็น จำนวน %
     เช่น​​​ ​​​​สั่งซื้อ แก้วญี่ปุ่น 2 ชิ้น ขึ้นไป ลด 5%

19. สั่งซื้อสินค้า A 2 ชิ้น ลด .... บาท
     เช่น สั่งซื้อ ชาตะไคร้ขิง 2 ซอง ลด 5 บาท

20. สั่งซื้อสินค้าหมวด B ครบ .... บาท ฟรี สินค้า A 1 ชิ้น
     เช่น สั่งซื้อสินค้าหมวดอุปกรณ์ชงชา ครบ 10,000 บาท ฟรี ชุดชาศิรินทราการ์เด้น 1 ชิ้น

21. สั่งซื้อสินค้า A ครบ .... บาท ฟรี สินค้า B 1 ชิ้น
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ป้านชาครบ 5,000 บาท ฟรี กาชงสะดวก 1 ชิ้น

22. สั่งซื้อสินค้า A, B, C อย่างละ 1 ชิ้น แถมฟรี สินค้า D 1 ชิ้น
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ชาดำขิง, ชาอู่หลงมะลิ, ชา 4 ฤดู อย่างละ 1 ชิ้น แถมฟรี ชาตะไคร้ 1 ชิ้น

23. สั่งซื้อสินค้ากลุ่ม B ครบ .... บาท ลดเป็น จำนวน %
​​​​​​​     เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มกาชงสะดวก ครบ 1,500 ลด 10%

24. ลูกค้ากลุ่ม X สั่งซื้อสินค้าครบ .... บาท ลดเป็น จำนวน %
​​​​​​​      เช่น ลูกค้ากลุ่ม Platinum Member สั่งซื้อครบ 10,000 บาท ลด 30%

25. ซื้อสินค้าหมวด .... ส่งฟรี
​​​​​​​      เช่น ซื้อสินค้า หมวด หูฟัง, ลำโพงและเครื่องเสียง ส่ง EMS ฟรี

​​​​​​​26. ซื้อสินค้าครบ .... ชิ้น ส่งฟรี
​​​​​​​      เช่น ​​​​​​​ซื้อสินค้าครบ 5 ชิ้น ส่ง EMS ฟรี

27. ซื้อสินค้า Brand ..... ส่ง EMS ฟรี
​​​​​​​      เช่น ซื้อสินค้า Brand LGS ส่ง EMS ฟรี

28. สั่งซื้อสินค้า Tag A ครบ ..... ชิ้น ลด 10%

      เช่น ซื้อสินค้าแท็ก โปรโมชั่น ครบ 3 ชิ้น ลด 10%


29. สั่งซื้อสินค้า Tag B หรือ C ส่งฟรี

      เช่น ซื้อสินค้า Tag สินค้าแนะนำ หรือ Tag สินค้ามาใหม่ ส่งฟรี


30. สั่งซื้อสินค้า Tag E และ F  ..... ชิ้นขึ้นไป ลด 40%

      เช่น ซื้อสินค้า Tag สินค้าแนะนำและ Tag สินค้ามาใหม่ 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 40%


31. สั่งซื้อสินค้า Brand B ราคา  ..... บาท ขึ้นไป ลด 20%

      เช่น ซื้อสินค้าแบรนด์ Sony ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป ลด 20%


32. สั่งซื้อสินค้า Brand G ครบ ..... ชิ้น แถมฟรีสินค้า ..... 1 ชิ้น

      เช่น ซื้อสินค้าแบรนด์ Huawei ครบ 4 ชิ้น แถมฟรีหูฟังบลูทูธ 1 ชิ้น


33. สั่งซื้อสินค้า Brand S หรือ T ครบ ..... ชิ้น ส่งฟรี

      เช่น ซื้อสินค้าแบรนด์ Allsaints หรือแบรนด์ JBL ครบ 5 ชิ้น ส่งฟรี


34. สั่งซื้อสินค้าครบ ..... ชิ้น ราคา ..... บาท ขึ้นไป ลด 30%

      เช่น ซื้อสินค้า ครบ 3 ชิ้น ราคา 8,000 ขึ้นไป ลด 30%
​​​​​​​

**หากลูกค้าต้องการระบบ โปรโมชั่นที่ซับซ้อนกว่านี้ สามารถเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่ารองรับการทำงานไหม**

 

ตัวอย่างการตั้งค่าทั้ง 34 แบบ

1. สั่งซื้อครบ .... บาท ส่งฟรี และระบุวิธีการจัดส่งได้
    เช่น สั่งซื้อ 2000 บาท ส่ง EMS ฟรี

 

2. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10%

 

3. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวนเงิน 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 100 บาท

 

4. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % ยกเว้น สินค้าบางรายการ 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10% ยกเว้น สินค้า A, สินค้า B, สินค้า C

 

5 สั่งซื้อครบ .... บาท ฟรีสินค้า 
   เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ฟรี สินค้า A

 

6. ใช้คูปองเป็นส่วนลด  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวนเงิน 
     เช่น คูปอง ส่วนลด 100 บาท ใช้ได้คนละครั้ง ระยะเวลา 1 เดือน

 

7. ใช้คูปองเป็นส่วนลด  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน% และระบุ Group 
     เช่น คูปอง ส่วนลด 10% สำหรับ Group vip

 

8. ใช้คูปองเป็นส่วนลด  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน% และระบุ รายการสินค้า 
     เช่น คูปอง ส่วนลด 10% สำหรับ รายสินค้าดังนี้ สินค้า A, สินค้า B, สินค้า C

 

9. สั่งซื้อครบ .... บาท ส่งฟรี และใช้คูปองเป็นส่วนลดเพิ่มได้  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน % ได้
    เช่น สั่งซื้อ ครบ 3000 ส่งฟรี แล้วถ้าใช้คูปองลดเพิ่ม 5 %

   เป็นวิธีผสม 2 เงื่อนไข จากข้อ 1 กับข้อ 6 โดยเปลี่ยนจากคูปองลด 100 บาท เป็นลด 10%

 

10. สั่งซื้อครบ .... บาท ลดเป็นจำนวน % และใช้คูปองเป็นส่วนลดเพิ่มได้  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน %  ได้ เช่น สั่งซื้อ ครบ 3000 ลด 10%. แล้วถ้าใช้คูปองลดเพิ่ม 5 %

   เป็นวิธีผสม 2 เงื่อนไข จากข้อ 2 กับข้อ 6 โดยเปลี่ยนจากคูปองลด 100 บาท เป็นลด 10%

11. สั่งซื้อสินค้าที่มี Tag .... ลดเป็น จำนวน %

12. สั่งซื้อสินค้า A พร้อมสินค้า B ได้รับส่วนลดเป็น จำนวน %
     เช่น สั่งซื้อ แก้วคละลาย พร้อมกาสะดวกชง ลด 50%

​​​​​​​

13.สั่งซื้อสินค้ากลุ่มใน A ลดเป็น จำนวน %
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ สินค้าป้านชา 8 หรือ 9 ลด 30%

14. สั่งซื้อสินค้า A 1 ชิ้น แถมสินค้าตัวเดียวกันอีก 1 ชิ้น (เฉพาะสินค้าที่ระบุ)
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ชากุหลาบ ขนาด 500 กรัม เกรด A 1 ชิ้น แถม ชากุหลาบ ขนาด 500 กรัม เกรด A อีก 1 ชิ้น

15. สั่งซื้อสินค้า A 1 ชิ้น แถมสินค้า B 1 ชิ้น จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 User 
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ กาสะดวกชงเพียวไอเล็ก แถม ชา4ฤดู 40g/ Tin ขนาด 100 กรัม จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 User 

16. สั่งซื้อสินค้า A 2 ชิ้น แถมสินค้า A อีก 1 ชิ้น
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ชาดำขิง 2 ชิ้น แถมชาดำขิง อีก 1 ชิ้น

17. สั่งซื้อสินค้า A 2 ชื้น แถมสินค้า B 1 ชิ้น
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ชาอู่หลงมะลิ 2 ชิ้น แถม ชาใบม่อน 1 ชิ้น

​​​​​​​

18. สั่งซื้อสินค้า A 2 ชิ้นขึ้นไป ลดเป็นจำนวน %
     เช่น​​​ ​​​​สั่งซื้อ แก้วญี่ปุ่น 2 ชิ้น ขึ้นไป ลด 5%

19. สั่งซื้อสินค้า A 2 ชิ้น ลด .... บาท
     เช่น สั่ง​​​​​​​ซื้อ ชาตะไคร้ขิง 2 ซอง ลด 5 บาท

20. สั่งซื้อสินค้าหมวด B ครบ .... บาท ฟรี สินค้า A 1 ชิ้น
     เช่น สั่ง​​​​​​​ซื้อสินค้าหมวดอุปกรณ์ชงชา ครบ 10,000 บาท ฟรี ชุดชาศิรินทราการ์เด้น 1 ชิ้น​​​​​​​

​​​​​​​21. สั่งซื้อสินค้า A ครบ .... บาท ฟรี สินค้า B 1 ชิ้น
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ป้านชาครบ 5,000 บาท ฟรี กาชงสะดวก 1 ชิ้น

22. สั่งซื้อสินค้า A, B, C อย่างละ 1 ชิ้น แถมฟรี สินค้า D 1 ชิ้น
​​​​​​​     เช่น สั่งซื้อ ชาดำขิง, ชาอู่หลงมะลิ, ชา 4 ฤดู อย่างละ 1 ชิ้น แถมฟรี ชาตะไคร้ 1 ชิ้น

23. สั่งซื้อสินค้ากลุ่ม B ครบ .... บาท ลดเป็น จำนวน %
​​​​​​​     เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มกาชงสะดวก ครบ 1,500 บาท ลด 10%

24. ลูกค้ากลุ่ม X สั่งซื้อสินค้าครบ .... บาท ลดเป็น จำนวน %
​​​​​​​      เช่น ลูกค้ากลุ่ม Platinum Member สั่งซื้อครบ 10,000 บาท ลด 30%25. ซื้อสินค้าหมวด .... ส่งฟรี
​​​​​​​      เช่น ​​​​​​​ซื้อสินค้า หมวด หูฟัง, ลำโพงและเครื่องเสียง ส่ง EMS ฟรี

​​​​​​​

26. ซื้อสินค้าครบ .... ชิ้น ส่งฟรี
​​​​​​​      เช่น ​​​​​​​ซื้อสินค้าครบ 5 ชิ้น ส่ง EMS ฟรี

​​​​​​​

27 ซื้อสินค้า Brand .... ส่ง EMS ฟรี
​​​​​​​      เช่น ซื้อสินค้า Brand LG, SONY หรือ HARRODS ส่ง EMS ฟรี​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​28. สั่งซื้อสินค้า Tag A ครบ ..... ชิ้น ลด 10%

      เช่น ซื้อสินค้าแท็ก โปรโมชั่น ครบ 3 ชิ้น ลด 10%29. สั่งซื้อสินค้า Tag B หรือ C ส่งฟรี

      เช่น ซื้อสินค้า Tag สินค้าแนะนำ หรือ Tag สินค้ามาใหม่ ส่งฟรี


30. สั่งซื้อสินค้า Tag E และ F  ..... ชิ้นขึ้นไป ลด 40%

      เช่น ซื้อสินค้า Tag สินค้าแนะนำและ Tag สินค้ามาใหม่ 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 40%
​​​​​​​31. สั่งซื้อสินค้า Brand B ราคา  ..... บาท ขึ้นไป ลด 20%

      เช่น ซื้อสินค้าแบรนด์ Sony ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป ลด 20%32. สั่งซื้อสินค้า Brand G ครบ ..... ชิ้น แถมฟรีสินค้า ..... 1 ชิ้น

      เช่น ซื้อสินค้าแบรนด์ Huawei ครบ 4 ชิ้น แถมฟรีหูฟังบลูทูธ 1 ชิ้น33. สั่งซื้อสินค้า Brand S หรือ T ครบ ..... ชิ้น ส่งฟรี

      เช่น ซื้อสินค้าแบรนด์ Allsaints หรือแบรนด์ JBL ครบ 5 ชิ้น ส่งฟรี


​​​​​​​

34. สั่งซื้อสินค้าครบ ..... ชิ้น ราคา ..... บาท ขึ้นไป ลด 30%

      เช่น ซื้อสินค้า ครบ 3 ชิ้น ราคา 8,000 ขึ้นไป ลด 30%
*การทำงานของระบบโปรโมชั่นจะเรียงลำดับการคำนวนดังนี้
  1. นำโปรโมชั่นไปคำนวนกับยอดสั่งซื้อก่อน ผลลัพธ์ที่ได้ค่อยนำไปคำนวนกับคูปองอีกที (ถ้ามี)
  2. นำโปรโมชั่นไปคำนวนกับยอดสั่งซื้อก่อน ผลลัพธ์ที่ได้ค่อยนำไปคำนวนกับโปรโมชั่นถัดไป (เรียงลำดับโปรโมชั่น "ตามลำดับความสำคัญ" ของแต่ละโปรโมชั่น)

เช่น สั่งซื้อครบ .... บาท ลดเป็นจำนวน % และใช้คูปองเป็นส่วนลดเพิ่มได้  สามารถระบุส่วนลดเป็น จำนวน %  ได้ เช่น สั่งซื้อ ครบ 3000 ลด 10%. แล้วถ้าใช้คูปองลดเพิ่ม 5 %

  1) นำยอดสั่งซื้อ 3,000 ไปลด 10% ได้ผลลัพธ์คือ 2,700
  2) หลังจากนั้นนำยอด 2,700 ไปลดกับ 5% จะได้ยอดสุทธิคือ 2,565
​​​​​​​