Server Managed กับ Unmanaged

ข้อแตกต่างระหว่าง server แบบ managed กับ unmanaged มีดังนี้

โดยปรกติ ราคา Hosting ต่อปี จะเป็นการให้บริการในรูปแบบ Unmanaged ค่ะ แต่หากลูกค้ามีการต่ออายุ MA หรือฝากไฟล์ไว้กับบริษัท โดยไม่ต้องการเข้าไปจัดการไฟล์หรือฐานข้อมูลเอง เช่นไม่มี IT ประจำบริษัท ทางบริษัทจะให้บริการในรูปแบบ Managed เพื่อประสิทธิ์ภาพในการใช้งาน


Hosting แบบ managed คือ
การบริการ จะใช้เซิฟเวอร์หลายตัวในการให้บริการ เพื่อป้องกันปัญหาเว็บล่มในกรณีที่ผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยมีโครงสร้างเว็บคร่าวๆดังนี้ข้อดีคือ
- มีเซิฟเวอร์สำรอง ในเซิฟเวอร์หลัก รองรับคนเข้าใช้งานมาก จะถ่ายโอน Traffic ไปยังเซิฟเวอร์สำรอง
- อัพเดทระบบความปลอดภัยได้ง่าย
- รวมศูนย์การบำรุงรักษา

ข้อเสียคือ
- ไม่เหมาะกับลูกค้าต้องการเข้าไปจัดการข้อมูลเอง เนื่องจากไม่มี Control Panel ในการจัดการ

 

Hosting แบบ Unmanaged
จะเป็น Hosting แบบผู้ให้บริการทั่วไป ที่ใช้เซิฟเวอร์ลูกเดียวในการจัดการ ทั้ง files และ database  จึงมีข้อดีในการเข้าไปจัดการไฟล์ หรือข้อมูล เนื่องจากจัดการที่เซิฟเวอร์เดียว และมี Control Panel ให้ (Direct Admin)  ประสิทธิ์ภาพจะไม่เท่ากับการใช้เซิฟเวอร์หลายตัวในการให้บริการ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเข้าไปจัดการไฟล์หรือ database จะมีขั้นตอนในการย้ายไฟล์ จากเซิฟเวอร์แบบ managed เป็น un-managed ประมาณ 3-7 วันทำการ และต้องมีการเปลี่ยนแปลง IP มายังเซิฟเวอร์ใหม่อีกด้วย