คลังสินค้า

ระบบคลังสินค้า เป็นระบบสร้างคลังสินค้าไว้ใช้ร่วมกับระบบสต๊อกสินค้า

​​​​​​​เช่น คลังสินค้าที่เชียงใหม่ คลังสินค้าที่เทอร์มินอล 21 เป็นต้น

1. ปุ่มเพิ่มคลังสินค้า: ใช้สำหรับการเพิ่มคลังสินค้าใหม่
2. ปุ่มดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการคลังสินค้าที่มีการสร้างไว้แล้ว


ปุ่มเพิ่มคลังสินค้า
ใช้สำหรับการเพิ่มคลังสินค้าใหม่
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มสต๊อก จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

  1) Warehouse Code: ช่องกรอกโค้ดคลังสินค้า
  2) Warehouse Name: ช่องกรอกชื่อคลังสินค้า
  3) Address: ช่องกรอกที่อยู่คลังสินค้า
  4) City: ช่องกรอกเมืองคลังสินค้า
  5) Online: ช่องเลือกสถานะคลังสินค้า
      - Show: เลือกให้แสดงคลังสินค้า
    ​​​​​​​  - Hide: เลือกให้ซ่อนคลังสินค้า


ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการคลังสินค้าที่มีการสร้างไว้แล้ว

​​​​​​​  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขคลังสินค้าที่ทำการเพิ่มไว้
  - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบคลังสินค้าที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง