Andy Warhol: Pop Art

นิทรรศการของศิลปินเจ้าพ่อแห่งวงการป็อปอาร์ต Andy Warhol: Pop Art มาชื่นชมผลงานชิ้นต้นแบบกว่า 100 ชิ้น แบบเต็มๆ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปทัวร์สตูดิโอ The Factory และ Studio 54 สถานที่ทำงานของแอนดี้ วอร์ฮอล! Andy Warhol (แอนดี้ วอร์ฮอล) คือศิลปินป็อปอาร์ตชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วง ค.ศ. 1960 เราสามารถพบเห็นผลงานของเขาในงานศิลปะหลายหลากแขนงประกอบด้วย ศิลปะการแสดง งานภาพยนตร์ งานวีดีโออินสตอเลชั่น และงานเขียน นับเป็นศิลปินผู้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานวิจิตรศิลป์ และงานศิลปะแบบเมนสตรีมลางเลือนลง นิทรรศการครั้งนี้จะแบ่งประเภทผลงานของแอนดี้ วอร์ฮอล ออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย Self – Portraits; Celebrity Portraits; Magazine and Album Covers; และ Silk Printing and Others โดยงานที่จัดแสดงที่ริเวอร์ซิตี้แบงค็อกครั้งนี้ แฟนๆจะได้ชมผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของวอร์ฮอลมากมาย เช่น Andy Warhol and Salvador Dali (1978), Marilyn (1981), The Velvet Underground and Nico (1967), Brillo Box (1970), Dollar (1981-1982), Flowers (1964), Campbell’s Soup Can (1967) และ Cow (1971) งานนิทรรศการนี้จัดที่ RCB Galleria (ชั้น 2) วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2563

Let's get cracking