การจัดส่ง และ การคืนสินค้า

การจัดส่ง และ การคืนสินค้า

ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมขนส่ง

 • จัดส่งฟรีสำหรับในประเทศ เมื่อซื้อครบ 3,000 บาท

 • มีค่าจัดส่ง 100 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดซื้อต่ำกว่า 3,000 บาท 

 • คำสั่งซื้อผ่าน www.salesone.co จะถูกจัดส่งให้แก่ท่านในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน จะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ 

*ในช่วงเทศกาล อาจจะเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากมีวันหยุดยาว ทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าของการจัดส่ง

*โปรดทราบว่าการจัดส่งสินค้าทุกแบบจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้รับ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการจัดส่ง

 • สินค้าจะถูกจัดส่งเฉพาะในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ขอสงวนสิทธิ์การรับคำสั่งซื้อที่ระบุปลายทางและการชำระเงินนอกประเทศไทย

 • สินค้าจะถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง Kerry Express Thailand

 • หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  Customer Service โทรศัพท์ 02-026-6594  หรือ Livechat หน้าเว็บไซต์ salesone.co ในวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา

 

2. การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์  มี  2 กรณีดังนี้

2.1 กรณีไม่พึงพอใจการใช้ผลิตภัณฑ์ 

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง www.salesone.co 

หากคุณไม่พอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่คงสภาพใหม่ และยังไม่ได้ถูกเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์ ภายใน 14 วัน หลังจากที่คุณได้รับสินค้า

 

หากคุณต้องการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ติดต่อ แผนก  Customer Service โทรศัพท์ 02-026-6594 หรือ Livechat หน้าเว็บไซต์ salesone.co  ในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.) พร้อมรายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์ และเหตุผลการเปลี่ยน

 • ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ถูกเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์ กลับมายังบริษัทฯ ด้วยบริการ EMS หรือ แบบลงทะเบียน พร้อมห่อสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และส่งสินค้ามาตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ดิจิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด (แผนก Customer Service)

110/1 อาคารเคเอกซ์ ชั้น 14 ห้อง 1420 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

 • ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงินคืนเฉพาะมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ผ่านบัญชีธนาคาร  ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

 • ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า 

 • กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

 • กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านและท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือโอนเงินใดๆ จากการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้(ยกเว้นกรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งเท่านั้น) และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

2.2 กรณีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย(แตก/หัก/รั่วซึม)จากการขนส่ง และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ

หากคุณต้องการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ติดต่อ แผนก  Customer Service โทรศัพท์ 02-026-6594  หรือ Livechat หน้าเว็บไซต์ salesone.co ในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.) หรือ Livechat หน้าเว็บไซต์ salesone.co พร้อมแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์ และเหตุผลการเปลี่ยน

 • ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาดังกล่าวกลับมายังบริษัทฯ ด้วยบริการ EMS หรือ แบบลงทะเบียน พร้อมห่อสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และส่งสินค้ามาตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ดิจิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด (แผนก Customer Service)

110/1 อาคารเคเอกซ์ ชั้น 14 ห้อง 1420 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

 

 • ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงิน (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ และ (2) ค่าขนส่งที่ส่งคืนกลับมายังบริษัทฯผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

 • ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า

 • กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

 • กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านและท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด