การจัดการสาขา : การตั้งค่าและเมนูสาขา


​​​​​​​การจัดการสาขา : การตั้งค่า

การจัดการสาขาในส่วนการตั้งค่าสาขา

(ตัวอย่าง หน้าการจัดการสาขา ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"

 

2. เลือกเมนู "สาขา" - > กดปุ่ม "จัดการ"  ของสาขาที่ต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม

​​​​​​​


3. เลือกเมนู "การตั้งค่า"
​​​​​​​    3.1 แถบ "รายละเอียด"


​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​       1) Logo Large : เลือกรูปโลโก้ของสาขา
       2) Copyright : กรอกรายละเอียด Copyright เช่น @Saleone
       3) Near By : กรอกสถานที่ที่ใกล้เคียงกับที่พัก (ควรกรอก 1 สถานที่ ต่อ 1 ช่อง)
       4) ปุ่ม "เพิ่มตัวเลือก" : กดปุ่มเพื่อเพิ่มช่องกรอก Near By
       5) Check In : ระบุตัวเลขเวลา Check In
       6) Check Out :  ระบุตัวเลขเวลา Check Out

​​​​​​​    3.2 แถบ "ลิงค์" สำหรับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/ลด เมนูที่แสดงในหน้าสาขา

​​​​​​​    

​​​​​​​​​​​​​​     
​​​​​​​     1) ปุ่ม "เพิ่มลิงค์" : กดเพื่อเพิ่มเมนูนอกเหนือจากที่มีการใส่ไว้
            ดูวิธีการใช้งานได้ที่ : https://salesone.co/th/c/kb/navigation
​​​​​​​

​​​​​​​      2) ส่วนจัดการเมนูสาขาที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
            - แก้ไข: แก้ไขเมนูสาขาที่ทำการเพิ่มไว้
            - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบเมนูสาขาที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง