การแก้ไขเมนูต่าง ๆ (สำหรับทัวร์)

การแก้ไขเมนูต่าง ๆ ได้ตามคู่มือด้านล่าง

​​​​​​​https://salesone.co/th/c/kb/navigation