วิธีการเพิ่มหน้า Tag สินค้า

วิธีการเพิ่มหน้า Tag สินค้า

ใช้สำหรับเพิ่มหน้า Tag นอกเหนือจากที่มีการสร้างไว้ให้ อ้างอิงจากทำการเพิ่ม Tag สินค้าแล้ว (https://salesone.co/th/c/kb/tag)

(ตัวอย่างหน้า Tag ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน : หน้า Tag สินค้าโปรโมชั่น)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "ตัวช่วยนำทาง" -> หาหัวข้อ "Default" แล้วเลือกแก้ไข
​​​​​​​

 

2. ทำการเพิ่มลิงค์ ตามคู่มือ "ตัวช่วยนำทาง" ข้อ 3.1.2 (https://salesone.co/th/c/kb/navigation)

3. ในข้อ 1.1.6) LinkType: ให้เลือกเป็น "Uri" แล้วระบุในช่องกรอก เป็น /products/tag/.... เช่น /products/tag/offer
    ( ....  คือ Slug ของแท็กที่เราสร้างไว้ เช่น offer = โปรโมชั่น ดูตัวอย่าง Slug ตามรูปด้านล่าง)

4. หลังจากกรอกตามขั้นตอน และกดบันทึกเปลี่ยนแปลง ให้กดคลิกที่ขีดสามขีดค้างไว้ แล้วเลื่อนขึ้นลงสลับตำแหน่งเมนูไปยังตำแหน่งที่ต้องการก่อนกดบันทึกเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง