การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า และการเพิ่มสินค้า (สำหรับโรงแรม)

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า ตามลิงก์ด้านล่าง

​​​​​​​1. การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง : https://salesone.co/th/c/kb/add_catergory

2. การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า : https://salesone.co/th/c/kb/categories

 

การเพิ่มสินค้า ตามลิงก์ด้านล่าง

​​​​​​​1. การเพิ่มสินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง : https://salesone.co/th/c/kb/add_products

2. การเพิ่มสินค้า : https://salesone.co/th/c/kb/products