เปรียบเทียบระบบ Ecommerce Salesone VS Shopify basic-Advance

เปรียบเทียบ ระบบ Ecommerce  ของ Salesone กับ Shopify
Salesone  มีข้อดีกว่า Shopify อย่างไร

1 ปัญหาเรื่อง Payment Gateway  
Payment Gateway   ที่ใช้ในประเทศไทยได้จะถูกคิดค่าธรรมเนียม เพิ่มอีก  2%-0.5% และไม่รองรับการ ชำระแบบโอนเงิน

2 ค่าใช้จ่ายรายปีถูกกว่า
กรณีเปรียบเทียบ  รายปี Package
Salesone  Ecommerce S และ Shopify 29USD/M
ค่ารายปีของ Salesone จะเสียค่าใช้จ่าย 6,900 บาท
ค่ารายปีของ Shopify จะเสียค่าใช้จ่าย 11,800 บาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ Package S แล้ว ค่ารายปี  salesone จะถูกกว่า Shopify 2 เท่า

Salesone  Ecommerce M  และ Shopify 79USD/M
ค่ารายปีของ Salesone จะเสียค่าใช้จ่าย 6,900 บาท
ค่ารายปีของ Shopify จะเสียค่าใช้จ่าย 32,000 บาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ Package M แล้ว ค่ารายปี  salesone จะถูกกว่า Shopify 4.5 เท่า

Salesone  Ecommerce L  และ Shopify 299USD/M
ค่ารายปีของ Salesone จะเสียค่าใช้จ่าย 6,900 บาท
ค่ารายปีของ Shopify จะเสียค่าใช้จ่าย 122,000 บาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ Package L แล้ว ค่ารายปี  salesone จะถูกกว่า Shopify 17.6 เท่า

ตัวอย่าง ถ้ามีการต่ออายุรายปี Package แบบ M  และ Shopify 79USD/M  นาน 3 ปี
Salesone จะเสียค่าใช้จ่าย 20,700 บาท
Shopify จะเสียค่าใช้จ่าย 96,000 บาท
Salesone จะประหยัดไปกว่า 75,300 บาท

3  ความหลากหลายของช่องทาง Support / Support ภาษาไทย 
Salesone มีช่องทางหลากหลาย โทรศัพท์, Email ,ระบบ Ticket  และรองรับพูดคุยภาษาไทยและคู่มือการใช้งาน
ภาษาไทย  สามารถให้ทีมงานในบริษัทดูแลเว็บไซต์เองได้ง่าย  
Shopify ต้องใช้แจ้งปัญหาผ่าน ระบบTicket เป็นภาษาอังกฤษ หรือ  จำเป็นที่จะต้องเสียค่าจ้าง ผ่านเอเจนซี่อีกที

4 การปรับแต่งให้เข้า กับ กฏหมาย PDPA  ในประเทศไทย
Salesone มีการทำระบบให้สอดคล้องกับ  PDPA รวมถึง การดูแลปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง
Shopify ต้องหาเอเจนซี่มาทำระบบเพิ่ม

5 การบริการให้พร้อมใช้งาน
Package  ของ Salesone  มีงานบริการใส่ข้อมูล ,Design banner, ตกแต่งโทนสีให้เข้ากับ Branding ของลูกค้าจนพร้อมใช้งาน 
Shopify ต้องจ้างเอเจนซี่มาเป็นรายครั้ง

6 การเชื่อมต่อ กับ  third party ในประเทศไทย อาทิ Logistic  /Fulfilment
Salesone สามารถเขียนเชื่อม API ได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Shopify ต้องหาเอเจนซี่มาทำระบบเพิ่ม
สำหรับ third party  บางเจ้าในไทยก็ไม่รองรับกับ การเชื่อมต่อกับ Shopify  เช่น ไปรษณีย์ไทย

7  ระบบ B2B  ขายสินค้าให้ Dealer, Wholesale
Salesone รองรับการทำ B2B ผ่าน Dealer portal  ทำให้จัดการ รูปแบบการขายกับ b2b ได้ซับซ้อนมากขึ้น
สามารถ นัด Demo ระบบ B2B กับเจ้าหน้าที่ ได้ หรือดูรายละเอียด feature ที่ link
Shopify ไม่รองรับ

8  ขอใบเสนอราคา

Salesone รองรับให้ลูกค้าสามารถขอใบเสนอราคาผ่านระบบ Ecommerce ได้ เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
Shopify ไม่รองรับ

สรุปแล้ว ส่วนใหญ่ลูกค้าในประเทศไทยหลายเจ้า เปลี่ยนจาก shopify มาใช้ salesone  เพราะ​​​​​มาจากสาเหตุหลักๆ คือ เหตุผลข้อที่ 1 - 4  

​​​​​​​

Let's get cracking