ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงระบบอื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อช่วยให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น

Ecommerce Website

Tell your story with an about page.

Add an “About Me” page to your portfolio website to share your bio and tell your story. You can even display your resume or CV.

Let visitors get in touch through a contact page.

Make it easy for potential clients, employers, and collaborators to get in touch by including your email address or creating a form to be filled out directly on your site.

Reach your audience with email and social media tools.

Share new work directly with your audience by using Squarespace Email Campaigns. Add social media integrations to your site to grow your following.

เพิ่มยอดขายลูกค้า B2b ที่มีความหลากหลาย

สามารถให้ลูกค้าเข้ามาทำรายการสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคาผ่านระบบได้เอง หรือให้เซลทำงานได้เป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น

เพิ่มยอดขายด้วยการทำโปรโมชั่น

สามารถกระตุ้นยอดขายด้วยการกำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ของคุณเองเพื่อเก็บฐานข้อมูลลูกค้า สำหรับการต่อยอดการขาย

Ecommerce Website

Tell your story with an about page.

Add an “About Me” page to your portfolio website to share your bio and tell your story. You can even display your resume or CV.

Let visitors get in touch through a contact page.

Make it easy for potential clients, employers, and collaborators to get in touch by including your email address or creating a form to be filled out directly on your site.

Reach your audience with email and social media tools.

Share new work directly with your audience by using Squarespace Email Campaigns. Add social media integrations to your site to grow your following.

เพิ่มยอดขายลูกค้า B2b ที่มีความหลากหลาย

สามารถให้ลูกค้าเข้ามาทำรายการสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคาผ่านระบบได้เอง หรือให้เซลทำงานได้เป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น

เพิ่มยอดขายด้วยการทำโปรโมชั่น

สามารถกระตุ้นยอดขายด้วยการกำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ของคุณเองเพื่อเก็บฐานข้อมูลลูกค้า สำหรับการต่อยอดการขาย

Sell Products

Intensively fulfill product sales whether you are retail, wholesale, selling through web, picking up the products at the physical store, O2O, selling abroad, helping dealers to sell, or selling multiple channels. It will allow you to overcome sales problems more than the traditional systems do not meet certain level of our system.

The online store has more than 30 website themes.

Our templates are created by the country's top designers that will help you make your online store extraordinary with just a few changes.

Excellent support for mobile.

Usage as more than 70% of orders are generated by mobile channels. SALESONE system was developed to allow UX and UI to support mobile applications.