โครงการ Corporate SPARK 2022 จัดขึ้นโดย NIA และ SPHERE8

กลับมาอีกครั้ง! กับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ รับการบ่มเพาะความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปต่อยอดในธุรกิจของคุณ หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ Startup ที่สนใจอยากขยายกิจการ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

 

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว กับ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมไทย เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2565 หรือ Corporate SPARK 2022 จัดขึ้นโดย NIA และ SPHERE8

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย และบริษัทนวัตกรรมต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และต่อยอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย

 

กำหนดการ* (อาจมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์)​

- Participants Selection - May 2022

- Knowledge transfer - June 2022

- Scouting & Matching - June - July 2022

- Proof of concept (POC) - July - October 2022

 

*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน 2565.

สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Corporate SPARK 2022 ได้ที่:

https://forms.gle/BaAkVfhHRmG3jW8Q6

 

ติดต่อบสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 094-962-8542 หรือ

supawinee@sphere.co / info@sphere8.co

 

*หมายเหตุ : กิจกรรมในโครงการนี้ดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ*

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=326747232813842&set=a.304750501680182

Let's get cracking