การเชื่อมต่อ E-commerce และ Mobile App แบบไร้รอยต่อ ทำอย่างไร

การเชื่อมต่อ E-commerce กับ Mobile App แบบไร้รอยต่อ ทำอย่างไร

เมื่อพูดถึงการทำ Mobile App หลังจากทำเว็บไซต์ E-commerce เสร็จแล้ว หลายท่านอาจพบปัญหาในการจัดการข้อมูลสินค้า เนื่องจากบางผู้พัฒนาแยกข้อมูลของ Mobile App กับเว็บไซต์ออกจากกัน ทำให้เสียเวลาจัดการข้อมูลหลายที่ เช่น ต้องใส่ข้อมูลสินค้าที่ Mobile App กับต้องไปใส่ที่เว็บไซต์ E-commerce อีกด้วย

แต่ด้วยระบบของ Saleone หากลูกค้าทำเว็บไซต์ E-commerce และซื้อแพคเกจ Mobile App กับทางเรา ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปจัดการข้อมูลสินค้าหลายที่ สามารถจัดการที่เดียวผ่านตัวระบบของทางเราดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง กับเพิ่มสินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง ตามคู่มือด้านล่าง

  1) คู่มือการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง: https://kb.salesone.co/th/c/kb/add_catergory

  2) คู่มือการเพิ่มสินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง: https://kb.salesone.co/th/c/kb/add_products


​​​​​​​

2. หลังจากทำการเพิ่มข้อมูลที่ฐานข้อมูลกลางเรียบร้อยแล้ว

ให้ไปที่ เมนู เว็บไซต์และแอพ (https://cloud.onenow.co/th/sites/websites) เพื่อเลือกเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันมือถือ ที่ต้องการดึงข้อมูลไปใช้งาน

ยกตัวอย่างเช่น การดึงข้อมูลที่เราทำการเพิ่มไว้ไปใช้ที่ Mobile App Theme 1

1) กดเมนูแอพพลิเคชันมือถือ แล้วเลือกจัดการ Mobile App Theme 1

2) ทำการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่สำหรับ Mobile App Theme 1 กับเพิ่มสินค้าที่ต้องการ โดยการดึงข้อมูลสินค้าที่เราเพิ่มที่ฐานข้อมูลกลางไว้แล้ว ตามคู่มือด้านล่าง

 2.1) คู่มือการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า: https://kb.salesone.co/th/c/kb/categories


 
 2.2) คู่มือการเพิ่มสินค้า: https://kb.salesone.co/th/c/kb/products

*วิธีนี้สามารถใช้กับกรณีที่ลูกค้ามีหลายเว็บไซต์ และต้องการนำข้อมูลเดียวกันไปใช้กับหลายเว็บไซต์ได้ด้วย

Let's get cracking