Mobile App, Mobile Site และ Responsive Website แตกต่างกันอย่างไร

Mobile App, Mobile Site และ Responsive Website แตกต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันการทำเว็บไซต์ 1 เว็บ เราต้องคำนึงถึงการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน จากแต่ก่อนที่ทำเพียงเว็บไซต์อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่ทุกวันนี้มีอุปกรณ์พกพาเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น หากเปิดเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์พกพาอาจแสดงผลได้ไม่เหมาะสมนัก ต่อมาจึงมีการออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับในส่วนนี้ 

1. Mobile App (แอปพลิเคชันบนมือถือ)
Mobile App คือ Application บนอุปกรณ์พกพา ที่มีหลากหลายประเภท เช่น แอปอ่านหนังสือ แอปถ่ายรูป หรือแอปเกม ฯลฯ หาโหลดได้จาก App Store ของ IOS หรือ Play Store ของ Android ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พกพาที่ใช้งานอยู่ 

เราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้กลายเป็น Mobile App ได้ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ยกตัวอย่างเช่น Shopee, Facebook, Instagram เป็นต้น

ข้อดี: 
- การแสดงผลสวยงาม 
- โหลดไว เข้าถึงเนื้อหาได้รวดเร็วมากกว่าการใช้งานผ่าน Mobile Site หรือ Responsive Website เพราะถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะ
- เชื่อมต่อกับฟังก์ชันการต่าง ๆ ได้ง่าย

ข้อเสีย: 
- ค่าใช้จ่ายสูง เช่น การจ้างทำ Mobile App ของ E-commerce ประมาณ 2 แสนบาทขึ้นไป หรือแบบสำเร็จรูปประมาณก็มีตั้งแต่ ต่ำกว่า 10,000 - 100,000 บาท แล้วแต่ประสิทธิภาพ
- ต้องพัฒนาให้รองรับหลายแอปพลิเคชัน เช่น IOS, Android
- สามารถใช้งานเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราเซอร์บนอุปกรณ์พกพาได้โดยไม่จำเป็นต้องทำแอปพลิเคชันบนมือถือ
- บางผู้พัฒนาแยกข้อมูลของ Mobile App กับเว็บไซต์ออกจากกัน ทำให้เสียเวลาจัดการข้อมูลหลายที่

*ทาง Saleone ขอแนะนำบริการ Mobile App ประสิทธิภาพสูงในรูปแบบ Subscription Model เป็นทางเลือกในการใช้งาน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://salesone.co/th/packages/Mobileappsetup


2. Mobile Site (การแสดงเว็บไซต์ในรูปแบบมือถือ)
Mobile Site คือการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา ปรับเปลี่ยนการแสดงผลเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การแยกรูปภาพสำหรับแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา การปรับเปลี่ยนรูปแบบเมนู และปุ่มกดต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อดี
- พัฒนาต่อยอดจากตัวเว็บไซต์
- การแสดงผลเหมาะสมกับ Smart phone
- ใช้งานบน Smart phone ง่ายขึ้น

ข้อเสีย
- รองรับเฉพาะ Smart phone ไม่รองรับทุกขนาดหน้าจอ
- เนื้อหาบางส่วนถูกตัดออก
- หากไม่ได้พัฒนาพร้อมเว็บไซต์ตั้งแต่ต้น ต้องเสียเวลาการจัดการเนื้อหาเพิ่มขึ้น
- ต้องทำ SEO สำหรับ google ให้ Mobile Site

3. Responsive Website (การแสดงผลเว็บไซต์รองรับหลายหน้าจอ)
Responsive Website เป็นเทคนิคการเขียนเพื่อปรับการแสดงผลเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอต่าง ๆ เช่น การปรับขนาดรูป การปรับการจัดวางให้เหมาะสมกับการแสดงผลทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ของหน้าจอต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อดี
- การแสดงผลเว็บไซต์จะรองรับกับขนาดหน้าจอต่าง ๆ 
- ไม่ต้องเสียเวลาจัดการเนื้อหาเพิ่มเติม
- ทำ SEO ครั้งเดียว เพราะเป็นอันเดียวกัน

ข้อเสีย
- การแสดงผลบนอุปกรณ์พกพาไม่สวยงามเท่า Mobile Site กับ Mobile App
- การปรับแต่งอาจมีข้อจำกัด เพราะต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะทาง

Let's get cracking