กรมทรัพย์สินทางปัญญา และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาออนไลน์

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บแอปพลิเคชันในประเทศ

 

ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

เวลา 15.00 – 18.00 น.

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/35LkBDD

ที่มา : https://www.ipthailand.go.th/th/dip-news/item/dip_app.html

Let's get cracking