กรรมสรรพากร ยุติการรับชำระบัตรภาษีรูปแบบกระดาษ

กรรมสรรพากร ยุติการรับชำระบัตรภาษีรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

และเริ่มรับชำระภาษีด้วย บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTC) สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สมัครสมาชิกยื่นแบบชำระภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING ของกรมสรรพากร ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

Let's get cracking