BLOG (APP)

​​​​​​​ระบบการจัดการเนื้อหาของข่าวสารต่าง ๆ ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ สามารถสร้างหมวดหมู่เพื่อแยกประเภทข่าว และการใช้งาน ได้ตามต้องการ เช่น ข่าวสารและกิจกรรม, ข่าวโปรโมชัน, ความรู้ทั่วไป เป็นต้น