BRANDS (APP)

มีหน้าสำหรับการค้นหาสินค้าตามแบรนด์แยกโดยเฉพาะ เพื่อการค้นหาที่ง่าย และแบ่งการค้นหาตามตัวอักษร รวมถึงบอกจำนวนสินค้าของแต่ละแบรนด์อีกด้วย