ดาวโหลด

การดาวน์โหลด สามารถใช้กับระบบนักลงทุนสัมพันธ์ หรือแค็ตตาล็อกสินค้า และยังสามารถแบ่งหมวดหมู่ File Download ตามการใช้งานต่าง ๆ ได้อีกด้วย