FILTER (APP)

ระบบที่ช่วยในการคัดกรองสินค้า เพื่อให้แสดงเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของลูกค้าเท่านั้น ทำให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น อาทิ ขนาด สี วัสดุ เป็นต้น