STORE LOCATION (APP)

รองรับการใส่ข้อมูลติดต่อ และพิกัดของแผนที่ Google map ของแต่ละสาขา เพื่อใช้สำหรับค้นหาร้านค้าสาขาจากตัวเลือกต่าง ๆ เช่น ภาค, ประเทศ หรือประเภทร้านค้า