กรณีถ้าใช้บริการกับทาง SALESONE แล้ว ทาง SALESONE เกิดเหตุสุดวิสัย จะไม่ทำระบบต่อ (discontinue service) แบบนี้จะมีการช่วยเหลือ หรือ การให้ลูกค้าใช้งานได้ต่ออย่างไรบ้าง

กรณีถ้าใช้บริการกับทาง SALESONE  แล้ว ทาง SALESONE เกิดเหตุสุดวิสัย จะไม่ทำระบบต่อ (discontinue service)  แบบนี้จะมีการช่วยเหลือ หรือ การให้ลูกค้าใช้งานได้ต่ออย่างไรบ้าง