การตั้งค่าส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ

การตั้งค่าส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าในปริมาณมาก

(ตัวอย่างส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)


สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:​​​​​​​  ส่วนลดตามจำนวน


​​​​​​​มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "สินค้าและบริการ"

2. เลือกเมนูย่อย "รายการสินค้า" แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ กด "ดำเนินการ" -> "ส่วนลด"

3. หน้า "ส่วนลด"
    1) กดเลือกกลุ่มที่ต้องการเพิ่มส่วนลดตามจำนวน
    2) แล้วกดปุ่ม "เพิ่มจำนวน"

4. หลังจากกดคลิกปุ่ม "เพิ่มจำนวน" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

  1) จำนวน : ช่องระบุจำนวนสินค้า 
  2) ราคา : ช่องระบุราคาสินค้าหลังจากซื้อครบจำนวนที่ระบุตามข้อ 1)
  3) ตัวเลือก : กรณีที่สินค้ามีตัวเลือก ต้องเลือกตัวเลือกที่ต้องการลดด้วย

  หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด "บันทึกเปลี่ยนแปลง"

  *ตัวอย่าง ระบุจำนวน 10, ระบุราคา 18000 และเลือกสินค้าเป็นสีดำ ขนาด 90 ซม.
    ผลลัพธ์ : ซื้อสินค้านูร์ดวีคเกน สีดำ ขนาด 90 ซม. ครบ 10 ชิ้น สินค้าจะเหลือราคา 18,000 บาท จาก 20,000 บาท
***กรณีที่มีการเพิ่มตัวเลือกสินค้าภายหลังจากทำการเพิ่มส่วนลดตามจำนวน ต้องกลับไปแก้ไขส่วนลดตามจำนวนเพื่อทำการเชื่อมต่อส่วนลดตามจำนวนกับตัวเลือกที่ต้องการ
(ทำการเชื่อมต่อส่วนลดตามจำนวนทุกตัวกับตัวเลือกที่ต้องการ)