การสั่งซื้อสินค้า (สำหรับ Dealer)

การสั่งซื้อสินค้า (สำหรับ Dealer)

การสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบ Dealer Portal 
 

วิธีการใช้งาน

1. กดคลิกที่เมนู "สั่งซื้อสินค้า" จะแสดงหน้ารายการสินค้า

  1) ปุ่มสลับการแสดงผล : กดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลรายการสินค้า
  2) ปุ่มตัวกรอง : ใช้สำหรับกรองหาสินค้าที่ต้องการ
  3) ช่องค้นหา : สำหรับกรอกชื่อสินค้าในการค้นหา
  4) จำนวนสินค้า : ตัวเลขระบุจำนวนสินค้าที่มีขาย (ไม่มีตัวเลขคือไม่จำกัด, 0 คือสินค้าหมด)
  5) Show bulk discount : กดเพื่อดูว่าส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ
      เช่น ซื้อ 3 ชิ้น เหลือชิ้นละ 499 บาท
  6) ส่วนระบุจำนวน : สำหรับเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการขอใบเสนอราคา

2. ให้เลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วกดระบุจำนวนตามข้อ 4) ก่อนกดปุ่ม "ตะกร้าสินค้า"

3. หลังจากเลือกซื้อสินค้าลงตะกร้าแล้ว ให้กดคลิกไอคอนตะกร้าล่างขวา เพื่อแสดงหน้าต่างรายการสินค้าที่เลือกไว้ ตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องการซื้อก่อนกดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า" และดำเนินการตามขั้นตอนจนจบ

 

*ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้ที่เมนู "คำสั่งซื้อ"

​​​​​​​