การใช้งาน K-Payment Gateway Merchant Portal

การใช้งาน K-Payment Gateway Merchant Portal

อ่านคู่มือการใช้งานได้ที่นี่: Download
 
การเข้าสู่ระบบจัดการ และตรวจสอบสถานะการชำระเงิน: https://kpaymentgateway.kasikornbank.com/portal/v1/login
 


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน K-Payment Gateway Merchant Portal

Q: Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าระบบจะสามารถดูได้จากไหน ?
A: ร้านค้าจะได้รับข้อมูล Username และ Password พร้อมทั้ง MERCHANT ID (MID) ได้จากอีเมลจากธนาคารที่แจ้งการสมัครใช้บริการ K-Payment Gateway สำเร็จ อีเมลที่ธนาคารจะส่งไปให้ จะเป็นอีเมลที่ได้ร้านค้าได้กรอกเอาไว้ในขั้นตอนของการสมัคร


Q: กรณีร้านค้าระบุ รหัสผ่าน (Password) ผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบธนาคาร จะอายัดการใช้บริการและไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ หากเกิดกรณีนี้ เพื่อทำการปลดล็อค และแก้ไขรหัสผ่าน ต้องติดต่อไปที่ไหน ?
A: สามารถติดต่อได้ที E-Comerce Support ของธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ 024701641 , 024701774 , 024701721 , 024701882 หรือแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Email: ecommerce@kasikornbank.com


Q: กรณีที่ลูกค้าแจ้งว่าชำระเงินสำเร็จแล้ว แต่ ระบบ BentoWeb ไม่ปรับสถานะ ควรต้องทำอย่างไร ?
A: แนะนำให้เข้าสู่ระบบ K-Payment Gateway Merchant Portal และนำหมายเลขการสั่งซื้อเข้าไปตรวจสอบในระบบ หากพบว่าการชำระเงินสำเร็จ สามารถทำการอนุมัติใบสั่งซื้อในระบบ BentoWeb ได้เอง แต่กรณีระบบแสดงว่า Cancelled ให้โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารได้ที่ 0-2888-8822 กด 1 กด 3 กด 1 แจ้งปัญหาที่พบ พร้อมกับแจ้ง หมายเลข MID ของทางร้าน หรือส่งเมลล์เข้าไปที่ k_merchant@kasikornbank.com


Q: กรณีที่มีการสมัครใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการใช้งานบริการไปแล้ว หากมีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
A: สามารถติดต่อได้ที่ Kbiz contact center โทร 02-888-8822 หลังเลือกภาษา กด 3 กด 1 ทางธนาคารจะแจ้งขั้นตอน พร้อมทั้งเอกสารที่ต้องใช้ต่างๆ เพื่อทำเรื่องเปลี่ยนบัญชีธนาคาร