ขั้นตอนการทำงาน Package Google Adword 3 เดือน แถม เว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี 1 ปี

สำหรับขั้นตอนในการตั้งค่า ประมาณ 5-7 วันทำการ 
จัดเตรียมข้อมูล ในเว็บไซต์  สามารถดู ข้อแนะนำการจัดเตรียมข้อมูลด้านล่าง * 

สามารถดูรายละเอียด Package เว็บสำเร็จรูป (S , M) ได้ที่
https://salesone.co/th/packages/readyweb

ตัวอย่างเว็บไซต์ และร้านค้าออนไลน์ 
https://in1.onenow.co/th

ทางบริษัท มีบริการช่วยใส่ข้อมูล ข้อมูลให้ฟรี 10 รายการ สินค้า

------------------------------------------------  * ข้อแนะนำการจัดเตรียมข้อมุล   ---------------------------------------------------

1 เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporate identity) โลโก้ หรือรูปประกอบอื่นๆ

- ไฟล์โลโก้กรุณาส่งให้เป็นไฟล์ AI หรือ SVG เพื่อความคมชัด หรือในกรณีที่มี ข้อกำกับการใช้โลโก้
(Identity Guideline) กรุณาส่งให้ด้วยคะ 

2 ข้อมูลสินค้า และรูปภาพสินค้า สำหรับฟังก์ชั่น E-Catalog หรือ ระบบ Ecommerce
- กรุณาเตรียมรายการสินค้าให้ตาม Template นี้ กรณีใส่ข้อมูลปกติ https://goo.gl/kw7gIA
และแยกรูปหรือไฟล์ download มาอีก Folder โดยที่ชื่อต้องสัมพันธ์กับไฟล์ Excel