ขั้นตอนก่อนนำเว็บไซต์ขึ้นใช้งานจริง

หลังจากทำการชำระเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว หากตัวเว็บไซต์ของลูกค้าพร้อมขึ้นใช้งานจริง
ให้ทำการชี้ค่า DNS มาที่

olga.ns.cloudflare.com
tim.ns.cloudflare.com

***หากโดเมนเนมของลูกค้ามีการใช้ e-mail รบกวนแจ้งกลับมาพร้อมส่ง MX record มาด้วยครับ
(ทำการสำรองข้อมูลอีเมล์ให้เรียบร้อยก่อนแจ้งกลับมา)

หลังจากทำการชี้ค่า DNS มาแล้ว รบกวนแจ้งกลับเพื่อดำเนินการต่อครับ
ทางเจ้าหน้าที่จะนำเว็บไซต์ขึ้นใช้งานจริงภายใน 3 วันทำการ

แต่กรณีที่เว็บไซต์ของลูกค้าข้อมูลยังไม่พร้อมนำขึ้นใช้งานจริง ให้แจ้งนัดอบรมการใช้งานหลังบ้าน
โดยแจ้งนัดอมรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์
ช่วงเช้า : 10:00 - 12:00 หรือ ช่วงบ่าย : 14:00 - 16:00
(แนะนำเป็นช่วงบ่ายครับ เผื่อใช้เวลามากกว่าที่แจ้ง ขึ้นกับจำนวนผู้เข้าอบรมและฟังชั่นก์การใช้งานของลูกค้าครับ)

*อบรมผ่าน Google Meet : https://apps.google.com/meet/
**สามารถนัดอบรมการใช้งานได้ 1 ครั้ง หลังจากนั้นสามารถอ่านวิธีการใช้งานตามคู่มือครับ
***หากพบปัญหาการใช้งาน รบกวนแจ้งไปที่ : hello@salesone.co