ข้อมูลสำหรับ Hosting และ Domain name

ข้อมูลสำหรับ Hosting และ Domain name

ID

ประเภท

เอกสาร/ข้อมูล

หมายเหตุ

D1

กรณีจดโดเมนใหม่ .com

แจ้งโดเมน .com  ที่ต้องการจดใหม่

โดยสามารถเข้าไปเช็คโดเมนว่างได้ที่

http://who.is/

 

D2

กรณีจดโดเมนใหม่ .co.th

หนังสือรับรองบริษัท

- ที่มีลายเซ็นรับกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- พร้อมตราประทับ

ชื่อโดเมนที่ใช้จด ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคล ที่เป็นภาษาอังกฤษ

- หลังจากผู้บริหารได้ประทับตราพร้อมเซ็นเอกสารดังกล่าวแล้ว กรุณา Scan ส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อดำเนินการต่อไป

- หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

D3

การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมน .co.th

ทำหนังสือเอกสาร การย้ายผู้ดูแล

 

ตัวอย่างตามลิงค์ดังนี้ https://goo.gl/AQnG3l

หลังจากผู้บริหารได้เซ็นเอกสารดังกล่าวแล้ว กรุณา Scan ส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อดำเนินการต่อไป

D4

กรณีย้ายโดเมนเนม .com

/ .org

D4.1 ข้อมูลการเข้าจัดการของโดเมนเดิม จากผู้ให้บริการจดโดเมนเก่าเพื่อให้บริษัทดำเนินการต่อทั้งหมด (แนะนำ)

หรือ

D4.2 ขอ name server จากทางบริษัท เพื่อทำการเปลี่ยน

ซึ่งหากมีการใช้อีเมลกับเจ้าอื่น รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะทำการดึงค่า MX Record มาก่อนแจ้ง Name Server ให้กับท่าน

หรือ

D4.3 หรือในกรณีที่ต้องการชี้ค่ามายังเซิฟเวอร์ของบริษัทกรุณาชี้ค่า

A Record ของทั้ง www และ non www มาที่ IP ของบริษัท

ในกรณีเลือก D4.3 ระบบจะไม่สามารถติดตั้ง SSL ให้ท่านได้ และในกรณีที่ Server หลักไม่สามารถใช้งานได้ โดยปรกติจะมีการ Redirect ไป Server สำรอง แต่กรณีที่ท่านชี้ค่า Ip เข้ามา จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้

D5

ต้องการเปิดอีเมลใหม่ (ไม่เคยใช้โดเมนนี้มาก่อน)

แจ้งรายการโดเมนที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น sale@domain.com

mr.name@domain.com

- นี้กรณีเปิดแพคเกจอีเมล ต้องผ่านขั้นตอนการย้ายโดเมนในหมวด C มาแล้ว

D6

ต้องการย้ายผู้ให้บริการอีเมลจากเจ้าเก่า มาที่ 7 Digital

ในกรณีที่ขณะนี้ท่านใช้ระบบอีเมลจากเจ้าอื่นอยู่ และต้องการย้าย รบกวนแจ้งความต้องการมาที่โปรเจคโดยตรง เนื่องจากต้องมีการประสานในการแนะนำ ให้ลูกค้า Backup อีเมลเก่า ซึ่งทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดทำเอง ท่านสามารถ Download ข้อมูลเก่าทั้งหมดลงเครื่องเพื่อเป็นการ Backup ข้อมูลเบื้องต้น

 

 

- กรณีการย้ายโดเมน หากลูกค้ามีการใช้อีเมลอยู่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราด้วยคะ เพื่อจะได้ชี้ค่าโดเมน (MX Record) กลับไปที่เดิม

- สำหรับ Package Hosting ในปีแรก ทางบริษัทจะเปิด Package ให้กับลูกค้าเป็น แบบ unlimited Diskspace และ unlimited bandwidth ให้เพื่อดูการใช้งานจริง ในกรณีที่ ใช้ไม่เกิน Package ตามที่ระบุในใบเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในปีที่ 2 สามารถอ้างอิงราคาตามใบเสนอราคาได้ กรณีใช้เกินทางทีมขายจะมีการนำเสนอ Package ที่เหมาะสมกับการ ใช้งานจริง

- บริการ Hosting Package ในใบเสนอราคาจะรวมค่าบริการดูแลปัญหาการใช้งาน Hosting แล้ว หากมีปัญหาที่เกิดจาก Hosting ทำให้ใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ทางทีมจะแก้ปัญหาให้ทันที