ระบบสะสมแต้ม

ระบบสะสมแต้มคืออะไร
- ระบบสะสมแต้ม คือระบบที่ลูกค้าจะได้แต้มจากการสั่งซื้อสินค้า โดยจะได้แต้มเท่าไหร่ขึ้นกับเจ้าของเว็บไซต์ทำการตั้งค่า ไว้ เช่น สั่งซื้อสินค้าทุก 100 บาท ได้รับ 1 แต้ม เป็นต้น

แต้มไว้ใช้ทำอะไร
- ​​​แต้มไว้ใช้สำหรับแลกซื้อสินค้า หรือใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าได้

ดีกับเว็บไซต์อย่างไร
- ระบบสะสมแต้มช่วยสร้างความประทับให้กับลูกค้าใหม่ และยังช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่า  ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากกลับมาสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์อีก เช่น สั่งซื้อสินค้าเพื่อสะสมแต้มแลกซื้อสินค้าพิเศษที่ไม่มีขาย


​​​​​​​​​​​​​​วิธีการใช้งานระบบสะสมแต้ม

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. การตั้งค่าสะสมแต้ม
2. วิธีการแลกซื้อสินค้าด้วยคะแนนสะสม
3. วิธีการใช้แต้มในการลด


​​​​​​​​​​​​​​1. การตั้งค่าสะสมแต้ม
​​​​​​​ให้กดคลิกที่เมนูสะสมแต้ม แล้วจะแสดงเมนูย่อย 4 เมนู

​​​​​​​  1.1  เมนูของแลกแต้ม : การเพิ่มสินค้าสำหรับไว้แลกซื้อด้วยแต้มสะสม
         1) กดคลิกที่เมนู "ของแลกแต้ม" จะแสดงรายการสินค้าที่สามารถแลกซื้อได้ ให้กดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม Freebie" มุมขวาบน เพื่อเพิ่มรายการสินค้า

​​​​​​​         2) หลังจากกดคลิกปุ่ม "เพิ่ม Freebie" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด

​​​​​​​           2.1) สินค้า : กดคลิกเพื่อเลือกสินค้าไว้สำหรับแลกซื้อ
​​​​​​​           2.2) หมวดหมู่ : กดคลกิเพื่อเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
​​​​​​​           2.3) แต้ม : ช่องระบุแต้มสำหรับใช้แลก
​​​​​​​           2.4) ราคาเพิ่มเติม : ช่องระบุราคาในการแลกซื้อเพิ่มเติม สำหรับกรณีที่ต้องการให้ใช้แต้ม + เงิน (หากไม่ต้องใช้เงินให้ใส่เป็น 0)

 ​​​​​​​          เมื่อกรอกครบแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง
​​​​​​​

​​​​​​​  1.2  เมนูหมวดหมู่ : การเพิ่มหมวดหมู่
​​​​​​​         1) กดคลิกที่เมนู "หมวดหมู่" จะแสดงรายการหมวดหมู่ทั้งหมดที่เพิ่มไว้ ให้กดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่" มุมขวาบน เพื่อเพิ่มหมวดหมู่

​​​​​​​         2) หลังจากกดคลิกปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด

​​​​​​​           2.1) Title : ช่องกรอกชื่อหมวดหมู่
​​​​​​​​​​​​​​           2.2) Slug : ช่องกรอก slug ของหมวดหมู่ ควรกรอกเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดและไม่มีเว้นวรรค
​​​​​​​​​​​​​​           2.3) Parent : กดคลิกเพื่อเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการให้เป็นหมวดหมู่หลักของหม
​​​​​​​           2.4) Status : กดคลิกเพื่อเลือกว่าให้แสดงหรือไม่แสดงหมวดหมู่
​​​​​​​​​​​​​​           2.5) Description : ช่องกรอกรายละเอียดของหมวดหมู่ (ไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้

 ​​​​​​​          เมื่อกรอกครบแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง

 

​​​​​​​  1.3  เมนูรายการใช้แต้ม : สำหรับดูรายการต่าง ๆ ที่ได้รับ/ ใช้แต้ม
         (สามารถเพิ่ม/ลด แต้มของสมาชิกได้ ตามวิธีด้านล่าง)

​​​​​​​         1) กดคลิกที่เมนู "รายการใช้แต้ม" จะแสดงรายการต่าง ๆ ที่ได้รับ/ ใช้แต้ม หากต้องการเพิ่ม/ลด แต้มของสมาชิกให้กดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มแต้ม" ที่บนขวา

​​​​​​​         2) หลังจากกดคลิกปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด

​​​​​​​           2.1) Types : ช่องเลือกประเภท Add (+) = เพิ่มแต้ม, Diss (-) = ลดแต้ม
​​​​​​​​​​​​​​           2.2) User : ช่องเลือกสมาชิกที่ต้องการ เพิ่ม/ ลดแต้ม
​​​​​​​​​​​​​​           2.3) Add By : ช่องเลือก admin ของเว็บไซต์ที่ทำการ เพิ่ม/ ลดแต้ม
​​​​​​​           2.4) Value : ช่องระบุจำนวนแต้ม
​​​​​​​​​​​​​​           2.5) Order Id : ช่องระบุ Order Id ที่ต้องการ เพิ่ม/ ลดแต้ม

 ​​​​​​​          เมื่อกรอกครบแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง

 

​​​​​​​  1.4  เมนูตั้งค่า : เป็นเมนูสำหรับตั้งค่าการใช้แต้ม แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
         1.4.1 การตั้งค่าแต้มที่จะได้รับจากยอดการสั่งซื้อ และวันหมดอายุของแต้ม

​​​​​​​           1) Expire (days) : ช่องกรอกวันหมดอายุของแต้ม
​​​​​​​​​​​​​​           2) กลุ่ม : ส่วนแสดงกลุ่มทั้งหมดที่มีการสร้างไว้
​​​​​​​​​​​​​​           3) ราคาที่จ่าย : ช่องระบุยอดสั่งซื้อ เพื่อนำไปคำนวนกับ "แต้มที่ได้รับ"
​​​​​​​           4) แต้มที่ได้รับ : ช่องระบุจำนวนแต้มที่ได้รับจาก "ราคาที่จ่าย" 
​​​​​​​           *ตัวอย่างการใช้งาน : ราคาที่จ่าย (ยอดสั่งซื้อ) 100 บาท = แต้มที่ได้รับ 1 แต้ม (อัตราส่วน 100:1)

 ​​​​​​​          เมื่อกรอกครบแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง

 

​​​​​​​​​​​​​​         1.4.2 การตั้งแค่าแต้มสำหรับหักเป็นส่วนลดการสั่งซื้อ

​​​​​​​           1) กลุ่ม : ส่วนแสดงกลุ่มทั้งหมดที่มีการสร้างไว้
​​​​​​​​​​​​​​           2) ส่วนลดที่ได้ : ช่องระบุส่วนลด เพื่อนำไปคำนวนกับ "แต้มที่ใช้" 
​​​​​​​           3) แต้มที่ใช้ : ช่องระบุจำนวนแต้มที่ใช้คำนวนกับ "ส่วนลดที่ได้"
 ​​​​​​​          *ตัวอย่างการใช้งาน : ส่วนลดที่ได้ 1 บาท = แต้มที่ใช้ 1 แต้ม (อัตราส่วน 1:1)

 ​​​​​​​          เมื่อกรอกครบแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง


2. วิธีการแลกซื้อสินค้าด้วยคะแนนสะสม

​​​​​​​  1) เข้าสู่หน้าสมาชิก แล้วกดคลิกที่เมนู "สะสมแต้ม"

  2) หลังจากกดคลิกที่เมนู "สะสมแต้ม" จะแสดงแต้มสะสม, สินค้าที่สามารถแลกซื้อได้ กับแถบแสดงประวัติคะแนนสะสม

​​​​​​​

  3) กดเลือกสินค้าที่ต้องการแลก และดำเนินการเหมือนสั่งซื้อสินค้าตามปกติ​​​​​​​


3. วิธีการใช้แต้มในการลด

  1) ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 3 "การชำระเงิน" ให้กดคลิกที่ข้อความ "ใช้คะแนนแลกส่วนลด" ของหัวข้อคะแนนสะสม

  2) กรอกตัวเลขคะแนนสะสมที่ต้องการใช้เป็นส่วนลด แล้วกดปุ่ม "ใช้คะแนน"

  3) หลังกดปุ่ม "ใช้คะแนน" จะแสดงข้อความบอกว่า ส่วนลดที่ได้เท่าไหร่ ​​​​​​​

  *จากตัวอย่างมีการใช้แต้มส่วนลด 10 แต้ม เพื่อรับส่วนลด 10 บาท ส่วนลดที่ได้จะนำไปคำนวนกับทางขวามือ จะเห็นว่าส่วนลดจาก 100 บาท เพิ่มเป็น 110 บาท