วิธีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนคุกกี้หน้าเว็บไซต์ สำหรับ PDPA

วิธีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนคุกกี้หน้าเว็บไซต์ สำหรับ PDPA

1. ไปที่ส่วนจัดการเว็บไซต์ คลิกเมนู "ปรับแต่ง" แล้วให้ดูแถบเมนูทางขวา กดคลิกที่เมนู "จัดการเว็บ"

2. หลังจากเข้ามาที่แถบ "จัดการเว็บ" ให้กดคลิกที่ช่องด้านล่างหัวข้อ "การแจ้งเตือนคุกกี้" -> เลือก Yes แล้วกดปุ่มบันทึกเปลี่ยนแปลง