โปรโมชั่น

วิธีตั้งค่าโปรโมชั่น (ส่วนลด) :-

การเลือกรูปแบบการตั้งค่าโปรโมชั่นมี 2 รูปแบบ ดังนี:-
1. เลือก General:ใช้งานโปรโมชั่นพื้นฐานของตะกร้าสินค้า
2. เลือก Coupon: ใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด

.............................................

เลือกจัดการห้องพัก

1.คลิ๊กเมนู โปรโมชั่น 
2 กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มโปรโมชั่น เพื่อสร้างโปรโมชั่น จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 3แถบ
3 สามารรแก้ไข หรือ ลบโปรโมชั่นที่สร้างแล้ว
       
 

 แถบ "บทนำ": แถบกรอกรายละเอียดของโปรโมชั่น
​​​​​​​
          1) ชื่อ : ตั้งชื่อโปรโมชั่น
          2) คำอธิบายสั้นๆ: ช่องกรอกรายละเอียดโปรโมชั่นแบบย่อ
          3) ประเภทส่วนลด: เลือก General: เพื่อใช้งานโปรโมชั่นพื้นฐาน ( จะเกิดโปรโมชั่นทันทีเมื่อการสั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้)


          4) ลำดับความสำคัญ: เรียงความสำคัญของโปรโมชั่นที่มีเงื่อนโปรโมชั่นซ้อนทับกัน ใช้ร่วมกับข้อ
          5) หยุดกฏอื่นๆ
             
             
              หากไม่ต้องการให้โปรโมชั่นซ้อนทับกัน ต้องใส่เลขลำดับความสำคัญ "1" ที่ โปรโมชั่น 1 และใส่เลขลำดับความสำคัญ "2" ที่ โปรโมชั่น 2
              และปรับข้อ 5) หยุดกฏอื่นๆ เป็น "Yes" ที่โปรโมชั่น 1 ด้วย
        
              *การใส่เลขลำดับความสำคัญ "1" ที่ โปรโมชั่น 1 เพราะเป็นโปรโมชั่นที่มูลค่ามากกว่า
              (ใส่ตัวเลขในการกำหนดความสำคัญ เช่น 1, 2, 3 เป็นต้น)

          5) หยุดกฏอื่นๆ: เลือกเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่นเมื่อทับซ้อนโปรโมชั่นอื่นๆ
               เช่น สินค้าในโปรโมชั่น A มีอยู่ในโปรโมชัน B
               - เลือก Yes:หยุดใช้งานโปรโมชั่นนี้ถ้าทับซ้อนกับโปรโมชั่นอื่น
               - เลือก NO: ให้โปรโมชั่นใช้งานทับซ้อนกับโปรโมชั่นอื่นได้

          6) สถานะ: เลือกสถานะในการใช้โปรโมชั่น
                - Active:เปิดการใช้งานโปรโมชั่น
                - Hidden:ซ่อนใช้งานโปรโมชั่น
                - Disable:ปิดการใช้งานโปรโมชัน

 

          7) ระยะเวลาที่ใช้ได้: เลือก ปิด/เปิด การใช้งานโปรโมชั่นแบบจำกัดระยะเวลา
               7.1) เลือก NO: ไม่จำกัดระยะเวลาของการใช้โปรโมชั้่นที่ตั้งไว้
               7.2) เลือก Yes: เปิดช่วงเวลาการใช้งานโปรโมชั่นที่ตั้งไว้
                      - Avaliable From: ระบุวันเริ่มการใช้งานโปรโมชั่น
                      - Avaliable Till: ระบุวันสิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น

 

แถบ "เงื่อนไข" กำหนดเงื่อนไขในการตั้งค่าโปรโมชั่น 

Price: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่น ตามราคา :-
         - ประเภทราคา: เลือกสัญลักษณ์ เช่น มากกว่า ใช้ "<" หรือ เท่ากับ "==" เป็นต้น 
         - มูลค่า : กรอกราคาที่ทำโปรโมชั่น (ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น)


 

Once Per Customer: กำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับ 1 User/ ใช้งานได้ 1 ครั้ง
- เลือก Yes ใช้เงื่อนไขนี้
- เลือก NO ไม่ใช้เงื่อนไขนี้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​แถบ "โบนัส" : เลือกรูปแบบการให้ส่วนลดกับการใช้โปรโมชั่น​​​​​​​

Order Discount : ให้ส่วนลดรูปแบบลดราคา สามารถเลือกได้ตามประเภทราคา และใส่จำนวน % หรือจำนวนเงิน ตามที่ต้องการ
- By Percentage: ให้ส่วนลดเป็น %
- By Fixed : ให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน

​​​​​​​​​​​​​​

2.ตั้งค่ารูปแบบ เลือก Coupon ใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด :-​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​1) แถบ "บทนำ" ตำแหน่งประเภทส่วนลด: เลือก Coupon :เ พื่อใช้งานโปรโมชั่นรูปแบบโค้ดส่วนลด
​​​​​​​2) จะมีการแสดงแถบ "โค้ดส่วนลด" เพิ่มเติมเพื่อให้ทำการตั้งค่าโค้ดส่วนลด

ต้องการเพิ่มโค้ดส่วนลด ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มโค้ดส่วนลด" 

การตั้งค่า "โค้ดส่วนลด"  จัดทำได้  2 รุปแบบดังนี้:-

​​​​​​​1. การตั้งชื่อโค้ดส่วนลดเอง หรือ  "Manual" 
​​​​​​​    - ประเภทส่วนลด : ทำการเลือก "manual"
    - โค้ด : ตั้งรหัสโค้ดส่วนลด
    - จำนวนการใช้ต่อครั้่ง: ตั้งสิทธิ์ในการใช้งานต่อครั้งของโค้ดส่วนลดนี้

​​​​​​​

2. การตั้งชื่อโค้ดส่วนลดให้ทางระบบสุ่มตัวเลขโค้ดส่วนลด และจำนวนโค้ดส่วนลด แบบ  "Auto" 
​​​​​​​    - ประเภทส่วนลด : ทำการเลือก "auto"
    - ตัวอักษรนำหน้า : ใส่ตัวอักษรเพื่อให้นำหน้าตัวเลขโค้ดส่วนลดที่ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ
    - จำนวนการใช้ต่อครั้่ง: ตั้งสิทธิ์ในการใช้งานต่อครั้งของโค้ดส่วนลดนี้
    - จำนวนหลักของโค้ด:เลือกจำนวนหลักที่ตามหลัง ตัวอักษรนำหน้า (ในระบบจะมี 4 หลัก)
       เช่น ตัวอักษรนำหน้า A เมื่อเซตจำนวนหลักของโค้ด 4 หลักของตัวเลข โค้ดที่จะได้รับอาจเป็น A8123 
    - จำนวนโค้ดที่สร้าง : ส่วนนี้จะต่อเนื่องกับ "จำนวนหลักของโค้ด" หากเลือก 3 โค้ด จากตัวอย่างเดิมจะได้
​​​​​​​      โค้ดสุ่มตัวเลขตามหลังตัวอักษร 3 โค้ดทันที โค้ดที่รับจะเพิ่มเติมเป็น A8123,A8256,A8569 


​​​​​​​

*สามารถตั้งการใช้โปรโมชั่น ได้ดังนี้ 

1. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน % 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10%

2 สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวนเงิน 
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 100 บาท

3. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน %  โดยต้องใส่รหัสคูปอง
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 10% เพียงใส่รหัสคูปอง DIS10

4. สั่งซื้อครบ .... บาท ลด เป็นจำนวน....บาท  โดยต้องใส่รหัสคูปอง
    เช่น สั่งซื้อครบ 3000 บาท ลด 1000 บาท เพียงใส่รหัสคูปอง D1000