การเพิ่มพื้นที่วิธีการการเพิ่มพื้นที่
สำหรับเชื่อมกับช่องทางการจัดส่ง เช่น ช่องทางการจัดส่ง Thaipost EMS ค่าจัดส่งพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 บาท แต่ค่าจัดส่งพื้นที่ภาคเหนือ 100 บาท เป็นต้น

(ตัวอย่าง การแบ่งพื้นที่ ตามรูปด้านบน)

สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:  การเพิ่มพื้นที่
​​​​​​​

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนูการตั้งค่า2. เลื่อนไปที่หัวข้อ "พื้นที่ & ภาษา" -> "โซนพื้นที่"


     2.1 ส่วนที่ 1 : เพิ่มโซน

          หลังกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มโซน" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

          1) ชื่อ : กรอกชื่อโซน

          2) สถานะ : กดเลิกสถานะเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน

          3) ประเทศ :
                 - ติ๊กช่อง "ทั้งหมด" หากต้องการเปิดใช้งานทุกประเทศ
                 - ติ๊กช่อง "บางประเทศ" หากต้องการเปิดใช้งานบางประเทศ เช่น เฉพาะประเทศไทย

          4) จังหวัด :
                 - ติ๊กช่อง "ทั้งหมด" หากต้องการเปิดใช้งานทุกจังหวัด/รัฐ
                 - ติ๊กช่อง "บางจังหวัด/รัฐ" หากต้องการเปิดใช้งานบางจังหวัด/รัฐ เช่น เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ, นนทบุรี

          5) อำเภอ :
                 - ติ๊กช่อง "ทั้งหมด" หากต้องการเปิดใช้งานทุกอำเภอ
                 - ติ๊กช่อง "บางอำเภอ" หากต้องการเปิดใช้งานบางอำเภอ เช่น เฉพาะคลองสาน, บางรัก       
          เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง หากมีการเลือกบางประเทศ, บางจังหวัด, หรือบางอำเภอ ต้องกดแก้ไขโซนที่เพิ่งเพิ่มเพื่อเข้าไปเพิ่มบางประเทศ, บางจังหวัด, หรือบางอำเภอ ที่ต้องการด้วย
 

     2.2 ส่วนที่ 2 : ปุ่มดำเนินการ

          ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ โซนพื้นที่ที่ทำการเพิ่มไว้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ตัวอย่างการใช้งาน

1. การเพิ่มโซนเฉพาะประเทศไทย
  1.1 ประเทศ : ติ๊ก "บางประเทศ", จังหวัด กับอำเภอ : ติ๊ก "ทั้งหมด"

  1.2 แถบ "ประเทศ" เลือกเฉพาะ "ไทย"
2. การเพิ่มโซนเฉพาะ กรุงเทพมหานคร
  2.1 ประเทศ : ติ๊ก "บางประเทศ",  จังหวัด : ติ๊ก "บางจังหวัด/รัฐ",  และอำเภอ : ติ๊ก "ทั้งหมด"


  2.2 แถบ "ประเทศ" เลือกเฉพาะ "ไทย"


  2.3 แถบ "จังหวัด/รัฐ" เลือกเฉพาะ "กรุงเทพมหานคร"