Blocking the room


การปิดกั้นห้องพัก

ฟังก์ชันการปิดกั้นห้องพักใช้สำหรับปิดการจองห้องพักที่ต้องการ เช่น ปิดปรับปรุง ห้อง 101 - 110 เป็นต้น

(ตัวอย่าง การปิดกั้นห้องพัก ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"

​​​​​​​


2. เลือกเมนู "ปิดกั้น" จะแสดงรายการปิดกั้นห้องพัก ที่มีการเพิ่มไว้

​​​​​​​


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มปิดกั้น"
     2.1.1 แถบ "รายละเอียด"

​​​​​​​​​​​​​​

       1) ชื่อ : กรอกชื่อการปิดกั้นห้องพัก เช่น ปิดปรับปรุงห้องพัก เป็นต้น
       2) เริ่มวันที่ : เลือกวันที่เริ่มต้นการปิดกั้นห้องพัก
       3) สิ้นสุดวันที่ : เลือกวันที่สิ้นสุดการปิดกั้นห้องพัก
       4) สถานะ : เลือกระหว่างปิดกั้น กับไม่ปิดกั้น
       5) ปิดกั้นด้วยห้องพัก : เลือก "ใช่" เป็นการเปิดใช้งานปิดกั้นห้องพัก จะแสดงแถบ Room เพิ่มมาอีกแถบ เพื่อเลือกห้องพักที่ต้องการปิดกั้น

​​​​​​​

​​​​​​​
       เมื่อกรอกครบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง

  2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการการปิดกั้นห้องพักที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขการปิดกั้นห้องพักที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบการปิดกั้นห้องพักไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง