Branch Management : Gallery


 

การจัดการสาขา : Gallery

การจัดการสาขาในส่วนแกลเลอรี

(ตัวอย่าง Gallery ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"

 

2. เลือกเมนู "สาขา" - > กดปุ่ม "จัดการ"  ของสาขาที่ต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม


3. เลือกเมนู "Gallery"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.1 ปุ่ม "หมวดหมู่" : สำหรับเพิ่ม/ ลด/ แก้ไข หมวดหมู่ (ไม่จำเป็นต้องปรับ)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.2 ปุ่ม "เพิ่มรายการ" : สำหรับเพิ่มรายการ Gallery

           3.2.1 แถบ "บทนำ"

​​​​​​​

 
               1) ชื่อ : กรอกชื่อแกลเลอรี
               2) Slug : กรอกชื่อ Slug ควรเป็นภาษาอังกฤษ, ห้ามใช้อักขระพิเศษ และห้ามเว้นวรรค (ใช้ขีด "-" กับ "_" ได้)
               3) สถานะ : ปรับให้แสดงหรือไม่แสดง
               4) หมวดหมู่ : เลือกหมวดหมู่จากข้อ 1)
               5) คำอธิบายโดยย่อ : กรอกคำอธิบายโดยย่อของแกลเลอรี ประมาณ 1 - 2 บรรทัด
    ​​​​​​​           6) URL : กรอก URL
​​​
​​​​​​​           3.2.2 แถบ "แถบรายละเอียด" : กรอกรายละเอียดแกลเลอรี

​​​​​​​

​​​​​​​           เมื่อกรอกทั้ง 2 แถบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง และกดแก้ไขรายการแกลเลอรีที่เพิ่งเพิ่มไป จะแสดงแถบใหม่ขึ้นมา


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.2.3) แถบ "แถบรูปภาพ"


​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               1) ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                  (หากต้องการให้รูปผลงานมีการสไลด์เปลี่ยนรูป ต้องใส่รูปมากกว่า 1 รูปขึ้นไป)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               2) ดำเนินการ: เป็นตัวจัดการรูปที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.3 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการ Gallery ที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไข Gallery ที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบ Meeting ที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง