Branch Management : Meeting


​​​​​​​การจัดการสาขา : การจัดการสาขา : Meeting

การจัดการสาขาในส่วนห้องประชุม

(ตัวอย่าง Meeting ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"

 

2. เลือกเมนู "สาขา" - > กดปุ่ม "จัดการ"  ของสาขาที่ต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม

​​​​​​​​​​​​​​


3. เลือกเมนู "Meeting"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.1 ปุ่ม "การตั้งค่า : สำหรับเพิ่มรูปแบนเนอร์และข้อความที่หน้าเว็บไซต์

​​​​​​​

​​​​​​​ตัวอย่างรูปแบนเนอร์และข้อความที่เพิ่มจากปุ่ม "การตั้งค่า"


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.1.1 แถบ "รายละเอียด"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               1) ชื่อหัวข้อ : กรอกชื่อหัวข้อแบนเนอร์ เช่น ห้องประชุม : MONOCEROS พัทยา
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               2) คำอธิบาย : กรอกคำอธิบายสั้น ๆ 2 - 3 บรรทัด

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.1.2 แถบ "รูปภาพ"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               1) ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               2) ดำเนินการ: เป็นตัวจัดการรูปที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​          เมื่อใส่ครบทั้ง 2 แถบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.2 ปุ่ม "หมวดหมู่" : สำหรับเพิ่ม/ ลด/ แก้ไข หมวดหมู่ (ไม่จำเป็นต้องปรับ)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.3 ปุ่ม "เพิ่มรายการ" : สำหรับเพิ่มรายการ Meeting
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.3.1) แถบ "บทนำ"

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               1) ชื่อ : กรอกชื่อห้องประชุม
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               2) Slug : กรอกชื่อ Slug ควรเป็นภาษาอังกฤษ, ห้ามใช้อักขระพิเศษ และห้ามเว้นวรรค (ใช้ขีด "-" กับ "_" ได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               3) สถานะ : ปรับให้แสดงหรือไม่แสดง
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               4) หมวดหมู่ : เลือกหมวดหมู่จากข้อ 1)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               5) คำอธิบายโดยย่อ : กรอกคำอธิบายโดยย่อของห้องประชุม ประมาณ 2 - 3 บรรทัด
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               6) URL : กรอก URL
​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.3.2) แถบ "แถบรายละเอียด" : สำหรับกรอกรายละเอียดห้องประชุม

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.3.3) แถบ "กำหนดค่า"


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               1) Size : กรอกตัวเลขขนาดห้อง
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               2) Max people : กรอกตัวเลขจำนวนคนต่อห้อง
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               3) U-SHAPE : กรอกตัวเลขจำนวนห้อง U-SHAPE
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               4) CLASS ROOM : กรอกตัวเลขจำนวนห้อง CLASS ROOM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               5) THEATRE : กรอกตัวเลขจำนวนห้อง THEATRE

​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               6) BROADROOM : กรอกตัวเลขจำนวนห้อง BROADROOM
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               7) COCKTAIL : กรอกตัวเลขจำนวนห้อง COCKTAIL
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               8) H-SQUARE : กรอกตัวเลขจำนวนห้อง H-SUARE
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               9) BANQUET : กรอกตัวเลขจำนวนห้อง BANQUET
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               10) Facilities : กรอกสิ่งอำนวยความสะดวก 1 อย่างต่อ 1 ช่อง
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               11) ปุ่ม "เพิ่มตัวเลือก" : เพิ่มช่องสำหรับกรอกสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อ 10)
​​​​​​​
​​​​​​​           เมื่อกรอกทั้ง 3 แถบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง และกดแก้ไขรายการห้องประชุมที่เพิ่งเพิ่มไป จะแสดงแถบใหม่ขึ้นมา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.3.4) แถบ "แถบรูปภาพ"


​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               1) ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               2) ดำเนินการ: เป็นตัวจัดการรูปที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.4 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการ Meeting ที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไข Meeting ที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบ Meeting ที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง