การเชื่อมต่อ Google Map Key กับเว็บไซต์การเชื่อมต่อ Google Map Key กับเว็บไซต์
เป็นการเชื่อมต่อเพื่อให้ Google Map บนหน้าเว็บไซต์ แสดงผลโดยไม่ติดลายน้ำ


มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่ตัวจัดการเว็บไซต์ เลือก "ปรับแต่ง" -> "การเชื่อมต่อ" แล้วนำรหัสที่ทำสำเนาไว้มาวางในช่อง "Google Map Key " และกดบันทึกเปลี่ยนแปลง 

 
​​​​​​​​​​​​​​