การเพิ่ม/ ลด จำนวนสินค้า กับการกำหนดสินค้า ที่แสดงหน้าเว็บไซต์

 

การเพิ่ม/ ลด จำนวนสินค้าหรือ Blog กับการกำหนดสินค้าหรือ Blog ที่แสดงหน้าเว็บไซต์

(ตัวอย่างสินค้าที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "เค้าโครง" แล้วหาหัวข้อ "Home" กดดำเนินการ และเลือกแก้ไข

2. หลังกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตเค้าโครง" ขึ้นมา ให้กดไปที่แถบ "พื้นที่"

3. เมื่อกดที่แถบ "พื้นที่" แล้ว ให้เลื่อนหา  "(product1)" หรือ"(blog1)"แล้วกดแก้ไข

*บางธีมอาจจะมี product1 หลายตัว ขึ้นกับออกแบบของแต่ละธีม ให้สังเกตจากหัวข้อด้านบน (product1) เพื่อแยกว่า product1 ตัวไหนที่ต้องการเปลี่ยน

  - New Tag : สินค้ามาใหม่ 

  - Recomment Tag : สินค้าแนะนำ

  - Offer Tag : สินค้าโปรโมชั่น

4. หลังกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตอินสแตนซ์" ขึ้นมา ให้กดไปที่แถบ "ข้อมูล"

 

5. หลังทำการกดที่แถบ "ข้อมูล" แล้ว ให้ดูที่หัวข้อ "product1 (product)" แล้วกดเปลี่ยนจำนวน ช่องระบุจำนวน ของหัวข้อ "จำกัด"
*กรณีเป็น Blog ให้ดูที่ "blog1 ( content )" แทน
เช่น จากตัวอย่างตามรูป มีการจำกัดจำนวนสินค้าไว้ที่ 10 หน้าบ้านก็จะแสดงไม่เกิน 10 ตัว เป็นต้น

 

*การกำหนดสินค้าหรือ Blog ที่แสดงหน้าเว็บไซต์

1. หากต้องการกำหนดสินค้าหรือ Blog ที่แสดงหน้าเว็บไซต์เอง ให้เปลี่ยน "ฟังก์ชัน" ในข้อ 5 จาก Tag เป็น ID แล้วกดคลิกช่องกรอกของหัวข้อ "อันดับ" ตามรูปล่าง

 

2. หลังกดคลิกช่องกรอกของหัวข้อ "อันดับ" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือกติ๊กสินค้าหรือ Blog ที่ต้องการแสดง แล้วกด Select

 

3. รายการสินค้าหรือ Blog ที่เลือกจะมาแสดงในช่องกรอกของหัวข้อ "อันดับ" เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง

 

*หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่เมนู "เค้าโครง" ต้องไปกด "อัปเดตแคช" ที่เมนู "หน้ารวม" ด้วย