Room Rate Creation


การเพิ่มอัตราราคาห้องพัก

การเพิ่มอัตราราคาห้องพักต่าง ๆ สำหรับนำไปเชื่อมกับการเพิ่มห้องพัก

(ตัวอย่าง อัตราราคาห้องพัก ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"


2. เลือกเมนู "อัตราราคา" จะแสดงรายการประเภทห้องต่าง ๆ ที่มีการเพิ่มไว้

​​​​​​​


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มแผน"
     2.1.1 แถบ "รายละเอียด"​​​​​​​
       1) ชื่อ : กรอกชื่ออัตราราคาห้องพัก เช่น ราคาห้อง Standard Room
       2) ได้พร้อมกับที่พัก : กรอกข้อมูลสิ่งที่จะได้พร้อมกับที่พัก เช่น มีสระว่ายน้ำ, มีที่จอดรถ 
       3) เพิ่มตัวเลือก : กดคลิกเพื่อเพิ่มช่องกรอก "ได้พร้อมกับที่พัก"
       4) จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด : กรอกตัวเลขจำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่)
       5) จำนวนเด็กสูงสุด : กรอกตัวเลขจำนวนผู้เข้าพัก (เด็ก)
       6) นโยบาย : คลิกเพื่อเลือกนโยบายการเข้าพักที่สร้างไว้
​​​​​​​       7) เช็ควันที่ : ปรับ "Yes" เพื่อให้เช็ควันที่, ปรับ "No" เพื่อให้ไม่เช็ควันที่
​​​​​​​       8) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : ติ๊กหากต้องการให้ราคาห้องพักรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าไม่ติ๊กราคาห้องพักจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
​​​​​​​       9) ราคา : กรอกราคาห้องพักในแต่ละวัน

  ​​​​​​​     เสร็จแล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลง

​​​​​​​  2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการอัตราราคาที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขอัตราราคาที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบอัตราราคาที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง