การปรับแต่ง SEO ที่สินค้าการปรับแต่ง SEO ที่สินค้า

สำหรับกรอกข้อมูล Meta ต่าง ๆ ที่ตัวสินค้า ปกติแล้วหลังจากทำการสร้างสินค้าสำเร็จ จะมีการตั้งค่า Meta Title กับ Meta Description ให้อัตโนมัติโดยดึงข้อมูลจากชื่อสินค้าและรายละเอียดสินค้า

(ตัวอย่าง การปรับแต่ง SEO ที่สินค้า ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "สินค้าและบริการ"

​​​​​​​


2. เลือกเมนูรายการสินค้า และกดแก้ไขสินค้าที่ต้องการปรับแต่ง SEO​​​​​​​3. เลื่อนไปที่แถบ "ปรับแต่ง SEO" และกรอกข้อมูล

​​​​​​​


    1) ชื่อ: ช่องกรอก Meta Title จะดึงข้อมูลมาจากชื่อสินค้า (จะเปลี่ยนหรือไมเ่ปลี่ยนก็ได้)
    2) คำอธิบาย: ช่องกรอก Meta Description จะดึงข้อมูลมาจากรายละเอียดสินค้า (จะเปลี่ยนหรือไมเ่ปลี่ยนก็ได้)
    3) Meta Keyword: ช่องกรอก Meta Keyword สามารถใส่ได้มากกว่า 1 โดยการใส่เครื่องหมาย " , " คั่น

    หลังกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง"
​​​​​​​