การตั้งค่าเงื่อนไขการชำระเงิน/ เงื่อนไขบริการ (สำหรับขอใบเสนอราคา)การตั้งค่าเงื่อนไขการชำระเงิน/ เงื่อนไขบริการ (สำหรับขอใบเสนอราคา)

(ตัวอย่างใบเสนอราคา ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "การตั้งค่า"

 

2. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ "ขาย" กดคลิกที่เมนู "เงื่อนไขการชำระเงิน" หรือ "เงื่อนไขบริการ" ที่ต้องการเพิ่มหรือแก้ไข จะแสดงรายการที่เพิ่มไว้ โดยแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน


 

     2.1 ปุ่ม "เพิ่มเงื่อนไขการชำระเงิน" หรือปุ่ม "เพิ่มข้อกำหนดในการให้บริการ"
           หลังกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มเงื่อนไขการชำระเงิน" หรือปุ่ม "เพิ่มข้อกำหนดในการให้บริการ" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา หน้าต่าง "เพิ่มเทมเพลตการชำระเงิน" หรือ "เพิ่มเทมเพลตบริการ"​​​​​​​

          1) Title : ช่องกรอกชื่อ "เงื่อนไขการชำระเงิน" หรือ "เงื่อนไขบริการ"
                        (กรณีที่เว็บไซต์มีหลายภาษาให้กดสลับภาษาเพื่อกรอกข้อมูลภาษาอื่นด้วย)

          2) Description : ช่องกรอกรายละเอียด "เงื่อนไขการชำระเงิน" หรือ "เงื่อนไขบริการ"
​​​​​​​​​​​​​​                        (กรณีที่เว็บไซต์มีหลายภาษาให้กดสลับภาษาเพื่อกรอกข้อมูลภาษาอื่นด้วย)

​​​​

     2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ"

          ใช้สำหรับดู/ แก้ไข/ ลบ "เงื่อนไขการชำระเงิน" หรือ "เงื่อนไขบริการ" ที่ทำการเพิ่มไว้แล้ว
 วิธีการใช้งาน "เงื่อนไขการชำระเงิน" กับ "เงื่อนไขบริการ"

สามารถนำไปใช้งานตอนสร้างใบเสนอราคา ที่ "ระบบการขอใบเสนอราคาสินค้า" ข้อ 4. (4.4, 4.5)
​​​​​​​https://salesone.co/th/c/kb/quotation_system