การเปิด/ ปิด รูปหมวดหมู่สินค้า และซ่อน หมวดหมู่สินค้า


การเปิด/ ปิด รูปหมวดหมู่สินค้า และซ่อน หมวดหมู่สินค้า
​​​​​เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับต่อการใช้งานของลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ

(ตัวอย่าง หมวดหมู่สินค้าที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)


มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "ปรับแต่ง" เลือกแถบ "ปรับแต่งร้านค้า"


2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ "Show categories on list"

    1) Show-with-picture : เลือก "Show-with-picture " เพื่อให้แสดงรูปหมวดหมู่สินค้า ในหน้ารวมสินค้า
    2) Show-without-picture : เลือก "Show-without-picture " เพื่อไม่ให้แสดงรูปหมวดหมู่สินค้า ในหน้ารวมสินค้า
    3) No : เลือก "No" เพื่อไม่ให้แสดงหมวดหมู่สินค้า ในหน้ารวมสินค้า